Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SISTEMA DE GENERACIÓ DE BIOMETÀ RENOVABLE

2016

El centre Sistemes Elèctrics d'Energies Renovables (SEER UPC) ha participat en el desenvolupament d'un sistema de generació de biometà renovable a partir de CO2 procedent dels processos de producció de biocombustible, i d'energía elèctrica provinent d'excedents d'energia renovable, mitjançant un procés bioelectroquímic.

 

Aquest nou sistema d'emmagatzematge de l'energia en forma de biometà permetrà augmentar la penetració de les energies renovables, amb la qual cosa es reduiran les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la dependència energètica. En el consorci han participat també Gas Natural Fenosa (líder del projecte), Dutt i Leitat, i ha rebut finançament del projecte Retos-Colaboración 2016 del Ministerio de Economía y Competitividad.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu