Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Desenvolupament de sistemes de localització i caracterització de fonts de soroll

S'han realitzat diversos projectes en aquest àmbit per distingir i mesurar la potència acústica de fonts de soroll  específiques en presència de múltiples fonts de soroll. En un dels projectes es va determinar la potència acústica del pantògraf d'un tren d'alta velocitat distingint aquesta font de la resta, i en un altre es van localitzar i quantificar les fonts de soroll aerodinàmic sobre les pales d'un aerogenerador. En ambdós casos les experiències varen fer-se mitjançant antenes de linials micròfons.

LEAM UPC

LEAM UPC

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica