Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Smart City Technologies

 

A la UPC creem les ciutats del futur. Aquestes, presenten nous reptes pels quals desenvolupem solucions relacionades amb àmbits com ara:

 • Smart Mobility
 • Vehicles Elèctrics
 • Planificació Urbana
 • Data Science
 • Smart Grids
 • Gestió d'Emergències                                                                        
 • Robòtica
 • Gestió de Residus
 • Energies Renovables
 • Comunicacions
 • eHealth
 • Agricultura de precisió 
 • Packaging biodegradable
 • Bioprocessos

 

L'expertesa de la UPC abasta solucions d’aplicació transversal en diferents sectors, com ara:

MOBILITAT •   Aplicacions per a gestió
    activa, informació de tràfic
    i smart mobility
 •   Sistemes intel·ligents de transport
 •   Integració amb IoT
 •   Simulació de tràfic
 •   Ferrocarril
 •   Sistemes de pagament

 


CIUTADANIA •    Aplicacions per assistència a persones
 •    Millora en eines per informació de serveis         
     públics
 •    Integració de xarxes socials
     en entorns col·laboratius
 •    Economia circular
 •    Gentrificació i habitatge

 


GOVERNANÇA

 •     Planificació urbana i
      desenvolupament
 •     Projectes Open Data
 •     Simulació social

GESTIÓ D'ENERGIA i MEDI AMBIENT


 • Producció i gestió d'energia,
  smart grids i energies
  urbanes renovables
 • Robòtica pel manteniment
 • Near Zero Energy
  Buildings (nZEB)
 • Contaminació

 

 

SEGURETAT

 •    Predicció de riscos i gestió
     d'emergències
 •    Seguretat informàtica
 •    Fraud electrònic

 

 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

 •   Sensors i xarxes ecològiques
 •   IoT and cloud computing
    solution
 •   Data science
 •   Intel·ligència artificial
 •   Blockchain
 •   Realitat augmentada i Realitat virtual
 •   Drones 
 •   Tecnologia 5G

 

Nota de premsa: Congrés Smart City Expo World 2018