Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Desenvolupament d’un sistema de discriminació automàtica de soroll d’aeronaus respecte d’altres sorolls d’origen urbà

Un dels  problemes actuals dels sistemes de monitorització de soroll d'aeronaus és la influència en les mesures del soroll urbà generat pel trànsit i altres fonts. L'objectiu d'aquest projecte era dissenyar una antena de micròfons capaç de distingir el soroll generat pel sobrevol d'aeronaus del soroll urbà. L'antena de 3 metres ha d'estar situada al terrat de l'edifici més alt dels edificis circumdants i permet una reducció de fins a  6 dB de l'influència del soroll urbà sobre les mesures del soroll de les aeronaus.

 

LEAM UPC

LEAM UPC