Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Aplicació de la tècnica de control actiu de soroll a sistemes de refrigeració d'aerogeneradors

En aquest estudi s'ha treballat amb un sistema de  control actiu format per un micròfon i un altaveu. L'objectiu principal del projecte ha estat l'estudi de la viabilitat d'aplicació del sistema, així com trobar la ubicació més adient d'ambdós transductors per aconseguir reduir el soroll de l'exterior del conducte.

 

LEAM UPC

LEAM UPC

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica