Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Caracterització del soroll de trens de velocitat alta

El Laboratori d’Enginyeria Acústica i Mecànica (LEAM UPC), especialitzat en tècniques de control de soroll i vibracions, ha dut a terme, conjuntament amb SENER, la caracterització del soroll procedent dels pantògrafs, mitjançant un array de micròfons de desenvolupament propi, que permet dimensionar l’aïllament acústic del sostre dels vagons de trens, i així assegurar el seu confort interior. Els resultats obtinguts s’han aplicat als trens de velocitat alta (fins a 250km/h) que circulen actualment.