Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SURGITRAINER: NOVA SPIN-OFF DE CREB UPC

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), amb la col·laboració amb l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR HSCSP) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han creat la spin-off SurgiTrainer, una plataforma de formació, entrenament i acreditació en tècniques de cirurgia mínimament invasiva.

Aquesta plataforma ha estat avalada per la societat mèdica European Society for Gynaecological Endoscopy i el seu programa de formació  Gynaecological Endoscopic Surgical Education and Assessment (GESEA). L’interès de les diferents societats mèdiques respon a un dèficit reconegut en la formació i especialització dels cirurgians. Aquesta situació genera sobrecostos econòmics en el sistema sanitari i una pitjor qualitat de les cirurgies (per exemple, efectes com ara un augment de la morbiditat en els pacients). L’ús d’aquest tipus d’entrenament redueix el risc sobre el pacient, procura una recuperació més ràpida, i permet reduir el nombre de reintervencions i el temps de cirurgia.

El dispositiu EndoTrainer, dissenyat per l’entrenament en tècniques d’exploració i biòpsies per tècnica endoscòpica permet entrenar i millorar les habilitats dels usuaris en condicions similars a les reals. EndoTrainer analitza i avalua l’execució dels diferents exercicis en temps real sense intervenció ni supervisió de personal addicional. El sistema permet minimitzar el risc d’accidents i augmentar la seguretat dels pacients, a més d’ajudar a obtenir les acreditacions necessàries pels cirurgians per realitzar aquests tipus d’operacions.