Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

NOVES TECNOLOGIES PER A UN VEHICLE ELÈCTRIC MÉS EFICIENT

16/05/2017

MCIA Innovation Electronics (MCIA UPC), ha col·laborat amb el Centro Técnico de SEAT en la concepció, disseny, modelat i validació de motors elèctrics per tracció basats en les noves tecnologies de reluctància síncrona. Els assajos realitzats sobre el prototip del motor, fabricat per l'empresa Mavilor, corroboren el potencial d'aquesta tecnologia per a la seva implementació en el mercat de vehicles elèctrics interurbans. La tecnologia ofereix un motor elèctric més econòmic, ja que es redueixen costos en reduir l'ús dels clàssics imants de terres rares, i es mantenen els nivells de densitat de potència i robustesa actuals en mercat, aconseguint així una major eficiència. Aquesta nova tecnologia està permetent el desenvolupament a gran escala del vehicle elèctric.

 

Més informació: Jordi Martín

Desenvolupament de Negoci

Telèfon: 93.4054690

Correu: info.cit@upc.edu