Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

El manteniment de la maquinària i el seu funcionament eficient són dues de les claus en els processos de producció industrial. L'aparició d'avaries o la necessitat de programar revisions afecten l'optimització de tota la cadena de producció, de manera que les empreses tenen especial interès en comptar amb sistemes de monitorització fiables i que no encareixin els costos.

El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent (autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establirautomàticament una xarxa sense fils queajudi al control i al manteniment enmaquinària rotativaque utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial.

El nou model es basa en una sistema de sensors intel·ligents instal·lats al llarg de planta industrial, capaços de rebre el so provinent de cadascuna de les màquines monitoritzades i d'interpretar-lo en termes d'eficiència, oferint aquesta informació al personal encarregat del manteniment.

Més informació

 

Més informació: Jordi Martín

Desenvolupament de Negoci

Telèfon: 93.4054690

Correu: info.cit@upc.edu