Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Vestas Power Program

- Electrònica de Potència: Identificar la tecnologia més adequada per convertidors per turbines d’alta generació.

- Sistemes Intel·ligents de Potència: Determinar el control i l'operativa per la integració a AC i HVDC.

- Emmagatzematge d’energia: Identificar els sistemes d'emmagatzematge més idonis per la integració de la energia a xarxa.

Projecte desenvolupat en Energia Eòlica d'Alta Potència a 5 anys.

 

SEER UPC

SEER UPC