Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Xarxes Monitorització Cables Alta Tensió (Prysmian Cables y Sistemas)

La monitorització de la xarxa de distribució eléctrica és molt important per la prevenció de fallades al sistema, la gestió i planificació d'actuacions de manteniment i la seguretat de les persones. Aquest projecte té com a objectiu el disseny d'una xarxa de sensors inalambrics autónoms que monitoritzen diferents parámetres ambientals i eléctrics a les instalacions de transport d'energia eléctrica. El sistema és composat per una xarxa de nodes  que comuniquen inalàmbricament amb un protocol dissenyat a mida per transportar la informació que finalment es enviada remotament a un servidor central mitjançant comunicacions 3G que procesa la informació. El desenvolupament d'aquest projecte per l'empresa multinacional Prysmian Cables y Sistemes ha generat la publicació de 3 patents internacionals.

SARTI UPC

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació