Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

NOU MATERIAL DE ZIRCÒNIA PER A APLICACIONS DENTALS MODIFICAT SUPERFICIALMENT I AMB RUGOSITAT CONTROLADA

La zircònia amb l’addició d’un 3% molar d’itri és un dels materials de nova generació per a determinades aplicacions dentals per la seva aparença estètica, biocompatibilitat i propietats mecàniques. Tant per a corones i ponts com per a implants i pilars, és desitjable una certa rugositat a la superfície per millorar-ne l'adhesió amb altres materials (ciments i porcellanes) i induir una millor oseointegració. Aquestes modificacions, realitzades mitjançant diverses tècniques com el sorrejat, l’atac químic o el làser, comprometen potencialment la integritat estructural dels dispositius de zircònia, especialment a llarg termini.

L'objectiu d'aquest projecte ha estat l'estudi i disseny de mètodes per evitar la fallada de materials de zircònia amb aquestes superfícies rugoses a través de la investigació de la seva micromecànica, correlacionant el dany produït amb diferents paràmetres. També s'ha desenvolupat una zircònia amb més tenacitat de fractura i resistència a la degradació hidrotèrmica amb una correcta distribució de mida de gra i composició que permet l'augment de la tenacitat sense afectar la resistència. A causa de les petites escales involucrades, de l'ordre d'unes quantes micres, s'han utilitzat tècniques avançades de caracterització microestructural i mecànica, com ara la nanoindentació i la microscòpia de feix d'ions, i la tomografia per a la reconstrucció en 3D de regions d'interès.

 

 

CIEFMA UPC