Investigadors de la UPC reconeguts amb la distinció ICREA per potenciar la recerca en l’energia i medi ambient i les matemàtiques

La UPC investiga la contaminació acústica dels oceans des de l’Antàrtida
març 10, 2020
12 centres de recerca i universitats de Catalunya s’agrupen per impulsar el sector de la Internet de les Coses
març 11, 2020

11/03/2020

Sistemes de computació intel·ligents amb més eficiciència energètica,electrònica de potència intel·ligent que permet la integració massiva de les energies renovables en el sistema elèctric, disseny de reactors catalítics i reactors de membrana per produir hidrogen i la resolució de conjuntures matemàtiques complexes, són les àrees de recerca desenvolupades per quatre investigadors de la UPC reconeguts amb la distinció ICREA Acadèmia.

Els investigadors de la UPC Antonio González, Oriol Gomis, Jordi Llorca i Víctor Rotger han estat reconeguts per ICREA Acadèmia. Els quatre rebran una subvenció per part de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per intensificar una recerca d’excel·lència en diversos camps.

Oriol Gomis, catedràtic del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, ha estat distingit en l’àmbit de Ciències de l’Enginyeria. Gomis, que és investigador del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), dedicarà l’ajut a investigar els reptes que planteja la massiva penetració d’electrònica de potència en el sistema elèctric, en el marc de la reconversió del sector i la necessitat d’integrar de manera massiva les energies renovables.

CITCEA UPC ja treballa en diversos projectes per estudiar com implementar la funcionalitat de crear xarxa mitjançant convertidors i definició i reconfiguració de les proteccions a la xarxa elèctrica o comprendre l’estabilitat de les xarxes electròniques modernes tenint en compte les interaccions entre diferents equips.

Antonio González, que ha rebut el guardó per segona vegada i Jordi Llorca per tercera ocasió, han estat distingits també en la categoria de Ciències de l’Enginyeria. Antonio González lidera el grup de recerca en Microarquitectura i Compiladors (ARCO) i centra la seva activitat investigadora en l’àrea d’arquitectures robustes i energèticament eficients per a computadors de propòsit general, processador gràfics i sistemes per a la computació cognitiva.

Pel que fa a Jordi Llorca, és catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, investigador de l’Institut de Tècniques Energètiques, director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona i responsable del grup de recerca de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a la Energia (NEMEN). Ha rebut el guardó per les seves investigacions relacionades amb l’estudi fonamental i ús de catalitzadors en el camp de l’energia i el medi ambient. Treballa en el disseny de reactors catalítics i reactors de membrana per produir hidrogen, en el camp de la fotoquímica per produir hidrogen a partir de la llum solar i en el disseny de nous catalitzadors per a l’eliminació de contaminants atmosfèrics i obtenció de combustibles sintètics.

Per la seva part, Víctor Rotger, i investigador del grup de recerca de Teoria dels Nombres (TN), destinarà el guardó a investigar com  obtenir nous resultats sobre la conjectura de Birch i Swinnerton-Dyer (un dels set problemes del mil·lenni plantejats pel Clay Math. Institute), la generalització d’aquesta conjectura que van proposar Bloch i Kato dins del programa de Langlands i les conjectures de Venkatesh (Medalla Fields 2018) sobre la cohomologia de les varietats aritmètiques associades a grups algebraics. Aquests projectes els realitza en col·laboració amb estudiants de doctorat al Departament de Matemàtiques de la UPC, els investigadors del grup de Teoria de Nombres de la UPC, investigadors de la UB i UAB així com els professors Henri Darmon, de la McGill University (Canadà); Michael Harris, de la Columbia University a Nova York (Estats Units), i Akshay Venkatesh, de la Princeton University (Estats Units).  

Sobre ICREA Acadèmia

El programa ICREA Acadèmia impulsa i premia des del 2008 l’excel·lència de la recerca de les universitats públiques de Catalunya, i contribueix a intensificar la recerca dels investigadors que es troben en una fase totalment activa i expansiva de la seva carrera investigadora. Les persones reconegudes amb el guardó ICREA Acadèmia reben una subvenció per a la recerca per un període de cinc anys.