INFRAESTRUCTURES

Construcció i Obres Públiques

 • Planificació, disseny, construcció, manteniment i gestió de projectes i infraestructures d'enginyeria civil (carreteres, ponts, preses o depuradores d'aigua, xarxes ferroviàries i estabilitat de costes o ports).
 • Construcció sostenible.
 • Anàlisi de materials de construcció i tecnologia de materials.
 • Cicles de vida.
 • Reciclatge dels materials (e.g. formigó reciclat)
 • Reutilització de material (fangs de depuradora)
 • Disseny de places, carrers, etc.
 • Minimització de l'impacte ambiental i utilització de residus i subproductes.
 • Auscultació i conservació de carreteres i estructures.
 • Monitorització.
 • Sistemes logístics i la planificació econòmica i territorial.
 • Construccions civils, hidrologia i transports i serveis urbans.