CAPACITATS TECNOLÒGIQUESAuscultació, conservació i manteniment d'infraestructures

Seguiment de l'estat de tots els elements que coexisteixen en l'estructura.
Anàlisi de l'impacte vibratori d'infraestructures i de l'erosió de sòls en diversos terrenys a diferents escales i modelització de futurs canvis ambientals, integrant la modelització predictiva.
Protecció contra el risc induït per terratrèmols i reconstruccions postdesastre sostenibles i participatives en zones d'elevat risc sísmic.
Estudi de la conservació i manteniment d'autopistes, autovies, carreteres, vies fèrries i estructures històriques i de maçoneria.


Construccions d'hidrologia

Estudi dels processos hidrodinàmics més rellevants com pot ser a la zona costanera o als estuaris, entre ells, la turbulència a la zona de rompents, la propagació de l'onatge, i la circulació de corrents per reduir el risc i augmentar la capacitat de resistència de la zona costanera a l'impacte d'esdeveniments hidrometeorològics extrems.
Es busca millorar la prevenció i avaluació de fenòmens expansius en la infraestructura hidràulica, el desenvolupament de materials i mètodes per rehabilitar obres hidràuliques i proposar una metodologia de gestió i avaluació integral de les infraestructures.
Així mateix, es desenvolupen nous materials i mètodes per a la reparació d'infraestructures hidràuliques d'una forma més sostenible i duradora.
S'implementen projectes de gestió integral i transversal, manteniment i avaluació de la seguretat del patrimoni construït en infraestructura hidràulica a Espanya.


CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

Processos constructius que tinguin en compte la minimització dels recursos naturals i conceptes com la industrialització o la digitalització; reducció de l'ús de matèries primeres i energia.
Estudis tècnics i plànols relacionats amb el control de qualitat i seguretat en l'execució de les obres de construcció i obres públiques.


SECTORS D'APLICACIÓ

AD. PÚBLICA

URBANISME

RECICLATGE

CONSTRUCCIÓ

INFRAESTRUCTURES

PROJECTES RELACIONATS