Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Integragame: Joc seriós per a l'entrenament laboral de persones amb discapacitat psíquica

La Divisió d'Informàtica Gràfica del Centre d'Investigació en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC), ha desenvolupat un Serious Game per a l'entrenament de persones amb dèficit intel·lectual (DI) que facilita la seva integració en un entorn laboral real. A través d'un entrenament virtual en un entorn 3D realista,  l'usuari adquireix un aprenentatge personalitzat i segur en tasques de neteja en hosteleria a través de la memorització de protocols o de l'entrenament per a la resolució de situacions imprevistes, reforçant les seves habilitats socials sense barreres tecnològiques. El joc contribueix també a sensibilitzar els empresaris per a la contractació de persones amb DI. El projecte, denominat Integragame, es va iniciar el gener de 2014 i ha estat financiat per Indra i la Fundación Adecco.