Internet of Things

CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

  • Sensors òptics
  • Micro sensors
  • Nanor sensors
  • Sensors químics
  • Biosensors
  • Ciberseguretat
  • Big data analytics
  • Data acquisition
  • Wireless sensor networks

SECTORS D'APLICACIÓ