L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu, en què participa el CREB de la UPC, reconegut com a centre CERCA

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat la Medalla d’Or al mèrit científic a la Facultat de Nàutica de la UPC
gener 15, 2021
Acord de col·laboració entre CIT UPC i Seastainable Ventures
gener 22, 2021

15/1/2021

El Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la UPC participa en l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l’únic centre de recerca  i innovació en biomedicina de Catalunya centrat en la investigació en medicina pediàtrica. El reconeixement del IRSJD com a centre CERCA implica el desenvolupament d’una recerca de frontera orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.

El IRSJD va ser creat el 2015 a través d’un conveni de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.

La UPC participa en l’IRSJD a través del CREB, soci fundador del l’Institut, que agrupa i coordina nou grups de recerca de la UPC que transversalment donen resposta a les necessitats de l’Institut en el camp de les tecnologies de la salut.

El reconeixement CERCA, que atorga el Patronat de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (CERCA), implica entrar en l’estructura de recerca de Catalunya com a centre de recerca de qualitat i gestió eficaç i eficient, amb un model de governança que permet assolir estàndards d’excel·lència i, alhora, accedir a nous recursos econòmics que permetin continuar avançant amb el desenvolupament científic de l’IRSJD.

La Institució CERCA focalitza les seves actuacions en contribuir a la presència internacional dels centres de recerca de Catalunya i potenciar la cooperació i l’intercanvi científic amb els millors centres i universitats d’arreu. La institució facilita i promou l’adopció de polítiques conjuntes en la gestió de la recerca, el desenvolupament científic i la transferència de coneixement. També treballa per incrementar i facilitar la transferència de coneixement al sector empresarial i a la societat en general, potenciant alhora la implicació d’aquests agents en l’àmbit de la recerca.