LOGÍSTICA

GESTIÓ DE MAGATZEM

 • Optimització del procés
 • Gestió intel·ligent de magatzem
 • Supervisió de processos intel·ligents
 • Robots cooperatius: exoesquelets, tasques de manipulació i muntatge en col·laboració amb humans
 • Robots autònoms (companys de feina)
 • AGV, vehicles autònoms
 • Aprenentatge i predicció de tasques mitjançant intel·ligència artificial
 • Drons a la cadena de subministrament


TRANSPORT DE MERCADERIES

 • Camí més curt: optimització de la ruta
 • Estudi i optimització de la cadena logística
 • Models dinàmics de transport i gestió (terrestre, aeri i marítim)
 • Dimensió de la cadena logística
 • Col·laboració robot-humà

MOBILITAT

PASSATGERS

 • Sistemes d'aprenentatge i presa de decisions qualitatives
 • Tendències tecnològiques
 • Tendències socials
 • Estudis predictius d'usuaris
 • Interacció home-màquina
 • Inclusió social/escletxa digital
 • Predicció de la demanda de passatgers
 • Acceptació de l'usuari
 • Seguretat


CIUTAT

 • Estratègies de mobilitat multimodal
 • Big data i sistemes intel·ligents
 • Mobilitat com a servei (MaaS)
 • Solucions de mobilitat autònomes i connectades
 • Drons: control de flux


VEHICLE


SOSTENIBILITAT

 • Sistemes de propulsió alternatius
 • Vehicle elèctric, inalàmbric i d'hidrogen
 • Eficiència energètica, cicle de vida de la bateria
 • Robòtica, intel·ligència artificial, sensor d'interacció/reconeixement òptic
 • Economia circular (materials, etc.)


SEGURETAT

 • Vehicle autònom (seguretat)
 • Seguretat viària i confort


INFRAESTRUCTURES

 • Transport públic: venda d'entrades, nous serveis de mobilitat.
 • Predicció de la demanda
 • Disseny urbà sostenible i accessibilitat
 • Models dinàmics de transport i gestió (terrestre, aeri i marítim)
 • Simulació de dades urbanes (ús del sòl, habitatge, plans de mobilitat urbana) i realitat virtual

PROJECTES RELACIONATS