Conceptes de mobilitat urbana

 • Mobilitat Urbana Sostenible
 • Estratègies de mobilitat multimodal
 • Models dinàmics de trànsit i gestió
 • Xarxes viàries flexibles
 • Conceptes logístics i d'encaminament / Encaminament de múltiples rutes (AI)
 • Comunicacions / Mobilitat Urbana Cooperativa

Ciutats intel·ligents i infraestructura sostenibles

 • Disseny urbà sostenible i accessibilitat (disseny amb intermodalitat)
 • Urbanisme i arquitectura (acústica, calor, confort, optimització de la llum)
 • Simulació de dades urbanes (ús del sòl, habitatge, plans de mobilitat urbana) i realitat virtual
 • Càrrega i xarxes intel·ligents
 • Sostenible / Materials intel·ligents / Reciclatge
 • Interconnectivitat adaptativa i de confiança
 • Big Data i sistemes intel·ligents
 • Tecnologies estructurals

Conceptes de vehicles sostenibles

 • Materials avançats
 • Sistemes alternatius de propulsió
 • Elèctric, Electrònic, Sense fil
 • Eficiència energètica i del cicle de vida
 • Solucions de mobilitat autònoma i connectada
 • Seguretat i comoditat
 • Robòtica, Intel·ligència Artificial, sensor d'interacció / reconeixement / òptic

Disseny de negocis per a mobilitat urbana

 • Mobilitat com a servei (MaaS)
 • Sistemes d'aprenentatge i presa de decisions qualitativa
 • Tendències tecnològiques i socials
 • Estudis predictius de l'usuari
 • Recol·lecció de dades de mobilitat
 • Escenaris d'inversió / Inversió pública