Els materials compostos es formen per la unió de dos altres materials amb l'objectiu d'aconseguir la combinació de propietats que no es poden obtenir en els materials originals. Aquests materials ofereixen com a gran avantatge, una important flexibilitat en el disseny. Això significa la possibilitat de dissenyar i fabricar el material segons les especificacions concretes exigides. Això implica que, partint del disseny més eficient (per exemple, una estructura aeroespacial, un automòbil, el casc d'un vaixell o un motor elèctric), podem fabricar el material que permeti construir el dispositiu. Aquests compostos es poden seleccionar per aconseguir combinacions poc usuals de rigidesa, resistència, pes, rendiment a alta temperatura, resistència a la corrosió, duresa o conductivitat.

Alguns materials compostos són:

 • Materials compostos per a la construcció (formigó...)
 • Plàstics reforçats amb fibra
 • Compostos metàl·lics
 • Compostos ceràmics

Els materials compostos s'utilitzen en la indústria automobilística, naval, aeronàutica, aeroespacial, electrònica, en la cirurgia ortopèdica, per material esportiu i per la construcció, reemplaçant als metalls i a altres materials en moltes aplicacions.

Des de CIT UPC posem a disposició de les empreses i institucions el nostre coneixement i experiència en l'àmbit dels Materials Compostos, dintre de les Tecnologies dels Materials, oferint:

 • Estudi de l'estructura i la integritat estructural, fiabilitat i comportament en servei de materials compostos de matriu metàl·lica, materials ceràmics compostos i nanocompostos de matriu ceràmica.
 • Recobriments i materials multicapes (barreres tèrmiques, piles de combustible d'òxid sòlid...).
 • Desenvolupament de noves tècniques de caracterització en micro i nano mecànica.
 • Desenvolupament de compostos nano estructurats.
 • Escumes multifuncionals.
 • Bio compostos
 • Caracterització i disseny de biomaterials per a la substitució, la regeneració i/o la reparació funcional de teixits i òrgans, i l'alliberament controlat de fàrmacs.

PROJECTES RELACIONATS