Fotònica/Quantum/Metamaterials

 • Control intel·ligent d'ones de llum amb metamaterials, metasuperfícies i mitjans no- hermítics, capaços de millorar la directivitat d'antenes de so/microones.
 • Simulació i estudi quantitatiu de gasos, líquids i sòlids quàntics a baixes temperatures.

Biomaterials

 • Materials multifuncionals per a la producció d'implants mèdics amb potencial antibacterià d'altes prestacions.
 • Biomaterials i biofibres per reemplaçar poliuretans provinents del petroli.
 • Materials híbrids, sistemes conjugats i polímers capaços d'actuar com a sensors i dispositius alliberadors de fàrmacs.
 • Disseny de noves matrius polimèriques degradables amb propietats bactericides, antioxidants i anticancerígenes.
 • Malles quirúrgiques intel·ligents i biocompatibles.Fibres, recobriments i composites

 • Recobriment d'hidrogels carregats amb nanopartícules funcionals per a ferides cròniques i altres aplicacions.
 • Models computacionals i tests ràpids per potenciar l'ús de materials lleugers en automoció.
 • Tecnologies de fabricació de plàstics compostos de fibres (Fibre Reinforced Plastic) per a estructures lleugeres.
 • Materials composites formats per polímers termoconductors per a la recuperació de metalls i minerals a partir de salmorres produïdes per les plantes dessalinitzadores.

Materials per a electrònica i energia

 • Materials híbrids per a tecnologies fotovoltaiques sostenibles de baix cost i molt alta eficiència.
 • Estudi de l'activitat fotocatalítica i antibacteriana de superfícies sòlides.
 • Fabricació de daus de silici (Si) i vidre coverglass per a sensors solars d'aplicació espacial.
 • Tecnologies de control òptic en materials ferroelèctrics per a sensors, memòries i actuadors.
 • Elèctrodes nanoporosos per a prototips d'emmagatzematge d'energia que assoleix altes densitats de potència a través de cicles d'assecatge/humectació.
 • Producció fotocatalítica de H2 amb microreactors i vidres fotònics.
 • Catalitzadors bimetàl·lics per a la gestió de l'energia i per a la producció d'hidrogen blau i verd.

PROJECTES RELACIONATS