La Mecatrònica treballa de manera interdisciplinària tècniques i coneixements de mecànica, electrònica, electricitat, control i informàtica, per dissenyar i desenvolupar productes que involucrin sistemes de control pel disseny de productes o processos intel·ligents, la qual cosa, busca crear maquinària més complexa per facilitar les activitats l'ésser humà a través de processos electrònics.

La Mecatrònica per tant, està centrada en mecanismes, components electrònics i mòduls de computació, els quals, combinats, fan possible la generació de sistemes més flexibles, versàtils, intel·ligents, econòmics, fiables i simples.

Un sistema típic mecatrònic recull senyals, les processa i, com a sortida, genera forces i moviments. Els sistemes mecànics s’estenen i integren amb sensors, microprocessadors i controladors.

Els productes que s'obtenen posseeixen mecanismes d'alta precisió. Són controlats per dispositius electrònics reprogramables perquè funcionin en diferents condicions, fan ús òptim dels materials i energia que consumeixen, els dissenys són més estètics i ergonòmics, i tenen el que es podria anomenar una relació intel·ligent amb el medi ambient.

Alguns exemples de productes mecatrònics són els robots, les màquines de control numèric, els caixers electrònics, les cadires de rodes que reconeixen ordres de veu, els marcapassos, les pròtesis, els òrgans artificials, subsistemes automobilístics com a sistemes d'encesa electrònica, suspensió activa, control de soroll i emissió de gasos, sistemes antibloqueig, assistents de gir entre altres, les càmeres electròniques, les màquines de fax, les fotocopiadores....

Les àrees en què la mecatrònica afegeix valor són: l'automatització industrial, la biomecànica, el control intel·ligent, el control numèric computeritzat, el disseny i la manufactura assistits per ordinador, la medicina, els microprocessadors i microcontroladors, les xarxes de comunicació industrial, la robòtica, o els sistemes flexibles de manufactura.

Des de CIT UPC posem a disposició de les empreses i institucions nostre coneixement i experiència en l'àmbit de la Mecatrònica a:

  • Disseny, desenvolupament i control de processos industrials i béns d'equip. Automatització de màquines i processos industrials.
  • Automatització de sistemes complexos de mesura.
  • Comunicacions industrials. Sistemes de supervisió i adquisició de dades per a processos industrials.
  • Control digital amb microprocessadors i DSPs.
  • Control i disseny de sistemes motors.
  • Manteniment predictiu. Monitoratge on-line remota. Aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial per a sistemes de diagnòstic.

PROJECTES RELACIONATS