CAPACITATS TECNOLÒGIQUES 

UPC LABS

Oferim infraestructures per a usuaris o organitzacions interessades a utilitzar una plataforma que integri tecnologia de ràdio i òptica, sensors, controladors SDN, orquestradors de recursos de xarxa i centres de dades per realitzar proves de comunicacions per als serveis 5G.

 

SECTORS D'APLICACIÓ


Industry 4.0

Sustainability

Data Science

Artificial intelligence

Connected vehicle

Cognitive networks


Digital Economy

Health

Mobility

Internet of things

Smart agriculture


La UPC desenvolupa solucions basades en el seu coneixement expert i en la seva experiència en tecnologia aplicada, que donen resposta als reptes actuals de la connectivitat intel·ligent. La universitat és líder en transferència de resultats d’investigació, en creació de Start-ups, i en la coordinació de projectes nacionals i internacionals.

La UPC forma part del 5G Barcelona i és soci de l’EIT Urban Mobility, juntament amb CIT UPC. A més, és soci fundador de CARNET, un projecte coordinat per CIT UPC, basat en la col·laboració público-privada per a dissenyar la mobilitat urbana del futur.

Totes tres iniciatives són una mostra de la diversitat d’àmbits ens els quals la UPC aplica les seves tecnologies relacionades amb la connectivitat, de manera transversal i en un entorn global.

      

 
 

PROJECTES DESTACATS