Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

NOUS MATERIALS COMPOSTOS DE METALL-CERÀMICA D'ELEVADA TOLERÀNCIA A SOL·LICITACIONS EXTREMES

 

El Centre de Fiabilitat dels Materials (CIEFMA UPC) i l'empresa Sandvik Hyperion han desenvolupat amb èxit un projecte centrat en l'optimització microestructural de carburs cimentats, amb l'objectiu de millorar-ne el rendiment i fiabilitat com a materials per a eines.

 

Inicialment es va realitzar un estudi sistemàtic de la integritat mecànica d'aquests materials compostos (que en la pràctica industrial es coneixen com metall dur, carburs o vídia) sota sol·licitacions extremes: fatiga, corrosió i xoc tèrmic. A partir de les conclusions obtingudes, es van identificar i es van validar els paràmetres crítics (correlacions microestructura-rendiment) per al desenvolupament de noves combinacions metall-ceràmica, quant a contingut relatiu, naturalesa química, interconnectivitat i grandària/forma/distribució de les fases constituents. Sobre les bases dels resultats d'aquest projecte, Sandvik Hyperion i CIEFMA UPC han iniciat una nova col·laboració durant 4 anys més, amb l'objectiu de millorar el disseny micromecànic de nous materials compostos metall-ceràmica, sobre les bases de l'estudi i la comprensió de la seva resposta mecànica a diferents escales dimensionals: nano, micro i macromètrica.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu