Nova convocatòria del Ministeri de Ciència i Innovació per a projectes d’R+D de Transferència Tecnològica Cervera

Serveis cientificotècnics UPC
Els serveis cientificotècnics de la UPC, a un clic
abril 27, 2023
La UPC projecta el potencial d’innovació tecnològica a una cinquantena d’empreses
maig 12, 2023

03/05/2023

Es financen específicament projectes de recerca i desenvolupament empresarial per a la creació o millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquest programa s’incorpora a la convocatòria contínua del CDTI.

El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert la convocatòria de l'any 2023 de projectes d’R+D de Transferència Tecnològica Cervera del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI). Aquest programa finança projectes de recerca i desenvolupament empresarial de caràcter aplicat per a la creació o millora significativa d'un procés productiu, producte o servei, que poden comprendre activitats de recerca industrial i de desenvolupament experimental, i demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents en el mercat.

L’objectiu és enfortir les capacitats d'innovació de les pimes i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS), mitjançant la contractació d'activitats d’R+D a centres generadors de coneixement (és a dir, que s’obre a tots els organismes de recerca, no només els centres tecnològics), o l'execució de projectes d’R+D en col·laboració amb aquestes entitats, en alguna de les tecnologies prioritàries Cervera. 

Aquesta tipologia és complementària a la convocatòria contínua regular de projectes d’R+D que gestiona el CDTI, però amb la característica específica que cal contractar determinades activitats, a raó d'almenys un 10% del pressupost, a centres generadors de coneixement en les àrees de: materials avançats, economia circular, transició energètica, fabricació intel·ligent, tecnologies per a la salut, cadena alimentària segura i saludable, deep learning i intel·ligència artificial, xarxes mòbils avançades, transport intel·ligent, protecció de la informació i computació quàntica.

L'anunci de la convocatòria està disponible en aquest enllaç. Podeu consultar la fitxa resum del CDTI i la fitxa de l'Instrument amb informació més exhaustiva sobre els projectes.


Projectes Relacionats