Perfil del Contractant

Licitacions en curs

Actualment no hi ha licitacions en curs.

Licitacions tancades

Monitorització de maquinària amb aprenentatge de novetats distribuït i continuat
Suport i validació desenvolupament algorismes monitorització i optimització