6G-EWOC: Intel·ligència artificial i tecnologies 6G per aconseguir una mobilitat més interconnectada segura

Guants sensors ISI UPC
Un dispositiu per monitorar el sistema cardiovascular dels animals de manera no invasiva
febrer 6, 2024
CP4C: Noves teràpies per al tractament de càncer d’ossos i la regeneració de teixits
gener 30, 2024

30/01/2024

Un equip multidisciplinari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) treballa en el projecte europeu AI - Enhanced Fibre -Wireless Optical 6G Network in Support for Connected Mobility (6G-EWOC) per al desenvolupament de tecnologies i una xarxa òptica 6G que combinarà intel·ligència artificial amb tecnologies 6G, sistemes de teledetecció i comunicació òptica (sense fil i per fibra òptica). El resultat serà una xarxa que permetrà que els vehicles, tant autònoms com conduïts per humans, puguin circular de forma segura i evitant accidents en zones amb molt de trànsit o molt concorregudes.


En uns anys els vehicles circularan habitualment de manera autònoma, ja que les tecnologies necessàries per percebre tot allò que els envolta estan evolucionant ràpidament. 6G-EWOC vol anar un pas més enllà i fer que els vehicles futurs puguin conduir de forma autònoma i millor que els conduïts per humans. Per aconseguir-ho, cal que a més de detectar objectes, altres vehicles o persones que hi ha al seu voltant, siguin capaços de saber, amb precisió, a quina distància es troben, a quina velocitat van i en quina direcció. Amb tota aquesta informació, la intel·ligència del vehicle podrà des de decidir quina és la ruta més segura a seguir, fins a detectar 'punts cecs' o ‘veure' situacions que no es perceben fàcilment, i que són causa comuna d'accidents o atropellaments (per exemple, quan un vehicle o un altre objecte no deixa veure la presència d'un vianant que està a punt de creuar).

Per evitar-ho, els vehicles, tant els que van amb conducció autònoma com amb conducció humana, haurien de disposar d'un mapa en temps real, amb informació detallada i en 3D de carrers, embussos i també de la resta de vehicles, éssers i objectes presents a cada entorn que travessen. Per arribar a això calen vehicles connectats que puguin intercanviar els grans volums d'informació que generen els seus potents sensors, tant entre els vehicles com amb els centres de computació, que s'encarreguin de fusionar, en temps real, tot allò que detecten o 'veuen' en cada moment, a través de sensors de RADAR i LiDAR, o de les càmeres dels diversos vehicles. Calen, doncs, xarxes molt potents, amb capacitat de gestionar el volum de dades generades, i de l'ús de diverses tecnologies, com les que es desenvolupen i s’uneixen en el projecte 6G-EWOC.

Aquestes tecnologies van des de sensors basats en làsers integrats (com el LiDAR, capaços de detectar en 3D tot el que hi ha al voltant) a comunicacions òptiques sense fil entre vehicles i amb elements com ara fanals o semàfors, que poden actuar d'antena extra 6G. Per desenvolupar el projecte es compta també amb fibres òptiques d'alta capacitat, cada cop més presents a llars, ciutats, autovies i el mobiliari urbà, que poden transportar tot aquest gran volum de dades fins al centre més proper de càlcul distribuït.

A més a més, la IA ajudarà a organitzar i dirigir tot el trànsit de dades als diversos centres de càlcul i a fusionar les dades dels vehicles de cada zona, construint així una peça del mapa en 3D i integrant-la amb la resta de peces, les quals generaran els elements de computació distribuïda d'altres zones. Gràcies a la xarxa desenvolupada, es podrà transmetre a conductors i vehicles un mapa detallat, complet i actualitzat en temps real, i fer la conducció tan segura com sigui possible.

 

Consorci, pressupost i finançament

Per part de la UPC, en el projecte 6G-EWOC hi participen investigadors del Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA), coordinadors del projecte, del Research Centre of Intel·ligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), i del Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció UPC (CommSensLab -UPC). A més, hi participen 11 socis europeus més, entre els quals, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), vinculat també a la UPC i l'spin off BEAMAGINE, sorgida del CD6 UPC.

6G-EWOC ha estat un dels 27 seleccionats a la segona convocatòria del programa Smart Networks and Services in 6G (6GSNS), vinculat al programa marc europeu Horizon Europe i està dotat amb més de cinc milions d'euros (quatre dels quals aportats per la Unió Europea i més d'un pel govern suís). Té una durada de 3 anys (2024-26).


 
 


The 6G-EWOC project has received funding from the Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) under the EU’s Horizon Europe research and innovation programme under Grant Agreement No. 101139182.


Projectes Relacionats