Autonomous Delivery Device

Tecnologia blockchain aplicada a la mobilitat urbana
gener 4, 2020
Reproducció virtual de l’evolució arquitectònica del conjunt medieval del Palau Reial Major de Barcelona
gener 3, 2020
04/01/2020

L'automatització dels repartiments d'última milla permet a les ciutats reduir els espais destinats a la parada i estacionament de vehicles comercials. A més optimitza les rutes i la seva gestió, redueix costos i dóna peu a les operacions nocturnes a les empreses distribuïdores ampliant les possibilitats operacionals del servei i oferint, per tant un millor servei.Des de la iniciativa CARNET, coordinada per CIT UPC, s'ha ideat un vehicle autònom de mida reduïda anomenat ADD per realitzar els repartiments de mercaderies d'última milla. Aquest vehicle és capaç de realitzar el seu trajecte de forma autònoma gràcies a un sistema Lidar 3D i la tecnologia làser que conjuntament amb un GPS, una càmera estèreo i unes llums HRI, són capaços de modelar l'entorn, determinar el trajecte i reaccionar als obstacles. Aquest vehicle també millora el sistema de mobilitat en el seu conjunt augmentant la seguretat en zones urbanes, reduint la congestió i les emissions:

  • La seva mida reduïda (1,2 m3) permet que amb tres d'aquests vehicles es pugui suplantar una furgoneta mitjana (3-4 m3) i amb 7 una de grans dimensions (8-9 m3) per als desplaçaments des dels magatzems ubicats en zones urbanes fins al destí final.
  • La seva autonomia permet la flexibilització de l'horari de repartiment reduint la congestió en hora punta creada a dia d'avui, entre altres motius a causa dels vehicles que reparteixen mercaderies a particulars. A això se li suma la possibilitat de crear platoons, grups d'ADD connectats virtualment a poca distància amb un mateix destí, que permet l'optimització total de les rutes i horaris. S’estima, doncs, que amb una implementació de vehicles ADD es podrien reduir un 70% de les furgonetes destinades al repartiment de mercaderies mantenint el servei actual.
  • Donada la reducció del nombre de furgonetes operant en les vies urbanes per al repartiment de mercaderies s'estima que l'aparició dels ADD provoqui que les emissions de CO2 en els nuclis urbans es redueixin en un 30%. Això es deu en primer lloc i de manera directa al menor nombre de furgonetes que circulen,  i d'altra banda també es redueixen les emissions en reduir la congestió, ja que a causa de l'autonomia dels ADD es pot flexibilitzar el seu horari intensificant els repartiments nocturns, la qual cosa minimitza el seu impacte sobre el trànsit a les ciutats.

  • La modularitat dels ADD permet la seva escalabilitat de manera que les flotes dels ADD es poden adaptar a les necessitats de diferents operadors.

Amb aquest projecte no només es pretén donar solucions més eficients al repartiment de mercaderies per distribuïdores sinó donar també resposta a altres reptes com per exemple, millorar el repartiment de medicaments de les farmàcies als malalts tot millorant l’accessibilitat a grups desafavorits.

Aquest projecte utilitza tota la tecnologia necessària per a la conducció autònoma. Els ADD generen models virtuals del seu entorn per tal d'evitar els possibles obstacles i també estan connectats a un model global del sistema de mobilitat del nucli urbà de manera que es pot optimitzar la seva ruta i minimitzar el temps dels desplaçaments. La seva autonomia també permet la programació de desplaçaments per endavant i és un avanç cap a l'automatització del conjunt dels processos de distribució de mercaderies.Projectes Relacionats