ADRIANO: Una nova tecnologia per a la construcció 4.0 basada en impressió 3D

ECOSUN
ECOSUN: Millora de l’eficiència dels sistemes de cogeneració tèrmic i fotovoltaic
juny 4, 2024
IA per monitorar la resposta hídrica del sòl
maig 8, 2024

16/05/2024

El Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques (CATMech) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) participa en un projecte amb l’objectiu d’aprofundir en la tecnologia de fabricació additiva amb formigons per aportar solucions innovadores al mercat de la construcció. El projecte, que s’anomena ADRIANO, té com a finalitat desenvolupar un sistema de control en temps real sobre el procés de fabricació de formigó, per obtenir una estimació del resultat esperat i anticipar-se en la presa de decisions sobre les seves diferents etapes.


Per fer-ho, es monitora la fase d’impulsió amb el sistema de bombatge, el sensoritza la sortida en el moment de la impressió i l’evolució de la mescla un cop posada en el producte final, així com la fase de sortida del material ja mesclat. Els sensors mesuren diferents aspectes, com ara humitat, la temperatura, el cabal i la pressió, i recullen un conjunt de dades que es contrasten amb altres assajos normatius els quals permeten definir diferents propietats de la mescla: treballabilitat, capacitat de bombatge, capacitat de construcció i estimació del temps d’obertura, entre altres. 

El grup CATMech s’encarrega de l’operativa de la màquina d’impressió, de la sensòrica, dels assajos de contrast i de l’anàlisi de les dades. Les proves es porten a terme a les instal·lacions del FactoryLab de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

Com a resultat, aquest monitoratge permetrà optimitzar el procés de fabricació, controlant el procés productiu tot obtenint peces d’una major qualitat, així com reduint els temps i les minves de material.Pressupost i finançament

A més del CATMech de la UPC, en el projecte, que compta amb un pressupost de 73.927,05 euros, hi participa VIAS y Construcciones. ADRIANO es va iniciar el juliol de 2021 i finalitzarà el juliol de 2024. Ha rebut finançament d’ACCIÓ, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa.


 
 


Projectes Relacionats