Els primers drons amb braços robòtics amb capacitat de manipulació

La UPC participa en el disseny d’un pla pilot per millorar el control de la tuberculosi a Nigèria a partir de models matemàtics
novembre 20, 2019
Un nou procés industrial que millora la capacitat de la fibra òptica
novembre 1, 2019
01/11/2019

L’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI CSIC-UPC) ha finalitzat la participació en el projecte AEROARMS, una proposta europea amb l’objectiu de desenvolupar nous procediments i eines per a la inspecció i el manteniment de plantes industrials. Per aconseguir-ho, s’ha creat una nova generació de robots aeris dotats de capacitats de vol estacionari i equipats amb braços dedicats per a la interacció activa i la manipulació d’objectes en un entorn desordenat.Els robots aeris amb braços articulats tindran un gran impacte econòmic en el futur, especialment en tasques d’inspecció automatitzada i manteniment industrial en instal·lacions on l’esforç de preparació per a l’accessibilitat és molt alt, així com els riscos per a les persones i per al medi ambient, i on el tancament dels processos normals de producció pot evitar-se mitjançant una inspecció automatitzada.

El consorci del projecte ha tingut davant tres grans desafiaments. En primer lloc, aconseguir que els drons, equipats amb braços manipuladors, siguin prou eficients per a ús industrial. En segon lloc, que els braços robòtics siguin compatibles i que alguns estiguin equipats amb una pinça muntada de manera ventral al vehicle volador per permetre que el dron adquireixi una gamma d’objectes objectiu o completi un seguit de procediments de manteniment en presència de pertorbacions aerodinàmiques. I, finalment, com que generalment hi ha una càrrega útil limitada, aconseguir un nivell elevat de rendiment i funcionalitat mitjançant nous algoritmes de gestió d’energia, control en temps real i estimació d’estat.

A més de l’activitat de recerca, els resultats del projecte tindran un impacte real dirigit, principalment, a les empreses que ofereixen solucions d’alt cost per a tasques d’inspecció i manteniment en la indústria del petroli i el gas. S’ha prestat una atenció especial al disseny i desenvolupament del sistema per adaptar-lo a les regulacions internacionals ATEX i RPAS.El nou sistema ha estat validat a partir de dues aplicacions pilot. S’han provat des d’un punt de vista industrial en diferents condicions de treball, tant en refineries com en una fàbrica de ciment, per mesurar el gruix de les parets de les canonades i detectar esquerdes. El resultat és que el manteniment és més eficient, requereix menys temps i suposa un cost molt més baix. S’ha valorat en 700.000 euros l’estalvi anual que s’aconseguiria a la refineria amb una inversió de temps deu vegades menor.

AEROARMS ha rebut també l’Innovation Radar Prize 2017 en totes les categories de l’àrea de tecnologies de la informació i les comunicacions, el premi més important de l’àmbit de la innovació tecnològica de la Unió Europea.

El projecte, liderat per la Universitat de Sevilla, ha tingut un pressupost de més de 5,7 milions d’euros i hi han participat entitats d’Alemanya, França, Itàlia, Suïssa i Espanya.


Projectes Relacionats