AgroMOBY: Un vehicle multipropòsit, totterreny, omnidireccional i autònom per a aplicacions agrícoles

SOPHOS
SOPHOS: Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l’àmbit agrícola
desembre 22, 2022
POWERTWIN. Un bessó digital per a millorar l’eficiència energètica, el confort i l’ús dels edificis
desembre 22, 2022

22/12/2022

En l’actualitat, la robòtica agrícola és un sector emergent. Malgrat que comença a haver-hi iniciatives per a automatitzar les tasques del camp, la majoria es troben als Estats Units i l’Europa Central, i són encara incipients en el nostre entorn. La major part de les propostes d’automatització passen per la mobilitat autònoma, si bé aquestes tenen poca ambició d’integració amb eines estandarditzades. 

En aquest context, sorgeix agroMOBY, un projecte que desenvolupa el Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), per a millorar els resultats econòmics de les explotacions agrícoles, facilitant-ne la reestructuració i modernització, per a incrementar la seva orientació cap al mercat així com la diversificació agrícola, i aconseguir un ús més eficient de l'energia en l'agricultura i la transformació d'aliments.

El principal objectiu d’agroMOBY és transferir al sector agrícola una tecnologia robòtica mòbil innovadora anomenada MOBY, ja validada en el món de la indústria, que permeti exportar els seus avantatges al sector. En aquest sentit, es desenvoluparà un prototip robòtic totterreny, elèctric, autònom i omnidireccional, de dimensions aproximades 110 x 110 x 40 cm, per a usos flexibles com a vehicle de càrrega per a logística de camp, recollida autònoma, sistemes d’inspecció i detecció de plagues o monitoratge del cultiu, entre altres, i integrable amb altres aplicacions. 

Inicialment es testarà en el transport de càrrega autònom (eines i collita) en horticultura interior i vinya. 

Gràcies a l’ús de rodes convencionals, la tecnologia no està limitada a funcionar en terrenys llisos, sinó que es pot adaptar a terrenys abruptes o agrícoles amb petites modificacions. La tracció, l’estanqueïtat, la navegació exterior i el comportament omnidireccional en terrenys difícils són els quatre trets més rellevants que es testejaran en un entorn real. 

Resultats i impacte esperat

AgroMOBY obre camí cap a l’ús de petits robots autònoms que naveguen pel camp, fent tasques concretes i localitzades, des de la inspecció fins a l’aplicació de productes fitosanitaris o el monitoratge de l’estat de maduresa del cultiu, que poden a ajudar en la prevenció i la lluita de plagues i afavorir un consum de recursos sostenible. En la mateixa línia, l’ús d’eixams de robots mòbils permet automatitzar les tasques de recollida i logística de collites d’alta qualitat i reduir el malbaratament i, alhora, augmentar la qualitat i la seguretat dels aliments. D’altra banda, aquests robots podran també substituir pesats tractors amb motors de combustió que, a banda d’emetre gasos d’efecte hivernacle, compacten el sòl agrícola i tenen efectes negatius per a la producció i la qualitat del sòl. 

Aquests nous elements, combinats amb tecnologies d’adquisició de dades i d’intel·ligència artificial permetran incrementar el grau d’optimització energètica aconseguint un ús molt més eficient dels recursos energètics. Amb tot, agroMOBY es planteja com una tecnologia base amb un elevat potencial de transformació del sistema productiu i una millora dels processos actuals a través de l’automatització i la digitalització del sector que resulti en una millora del rendiment econòmic dels seus sistemes productius i que, alhora, faciliti la implantació de sistemes flexibles que permetin la diversificació agrícola de l’explotació.

Pressupost i finançament

El projecte ha estat finançat a través de la convocatòria d’Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (PDR 2014-2022), del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. AgroMOBY compta amb un pressupost total de 49.920.44 € i té una durada de 22 mesos (de juny de 2022 a març de 2024).Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022


Projectes Relacionats