Estudi i detecció d’àmbits de vulnerabilitat residencial a la ciutat de Barcelona

Nou sensor no invasiu per la detecció de glucosa a partir de la suor en el cos humà
octubre 1, 2018
Optimització d’ejectors de buit per AR
octubre 1, 2018
01/10/2018

El Laboratori Virtual d’Innovació Modelant l’Arquitectura i la Ciutat (VIMAC) ha desenvolupat mitjançant tecnologia GIS un sistema d’indicadors georeferenciats que respon a les característiques sociodemogràfiques i socioeconòmiques de l’espai urbà i residencial dels diferents barris de Barcelona.Es tracta d’establir les condicions de risc, fragilitat i desavantatge que venen de la combinació entre exclusió social, laboral i residencial. S’orienten cap a una situació crítica de perjudici o vulnerabilitat.

La metodologia multicriteri parteix de més de 150 indicadors, dels quals se seleccionen els 40 més representatius i s’agrupen en quatre eixos: socioeconòmic, socioespacial, urbanístic i sociourbanístic, en els quals s’estableix una mesura de diferenciació relativa del grau de vulnerabilitat residencial d’uns barris respecte d’altres.

El resultat permet, per primera vegada, identificar diferents sectors de la ciutat de Barcelona amb grans dificultats per atendre les condicions d’habitabilitat, manteniment i rehabilitació dels habitatges. Les dades han estat utilitzades pel Programa de rehabilitació de les finques d’alta complexitat com a criteri per establir prioritats en la intervenció dels equips de gestió del Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona en les fases inicials d’informació i assessorament del programa.


Projectes Relacionats