AMITIE: Noves tecnologies de fabricació additiva per a materials ceràmics

Noves tecnologies per a estampació d’acers d’alta resistència
gener 16, 2017
Estudi fluidodinàmic de sistema de bombament de la central tèrmica de carboneres
gener 16, 2017
2017

El Centre d’Integritat, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials (CIEFMA UPC) ha iniciat la seva participació en AMITIE (Additive Manufacturing Initiative for Transnational Innovation in Europe), un projecte del programa Horizon 2020 que desenvoluparà tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D) específiques per a productes ceràmics.En particular es farà èmfasi en aquells que es puguin aplicar als sectors de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), el transport o els biomaterials.

El consorci el formen 18 socis, dels quals set són industrials, i són originaris de sis països europeus i un d’un país extracomunitari. El projecte el coordina la Universitat de Limoges (França), té un pressupost de 900.000 euros i finalitzarà el 2021.


Projectes Relacionats