AntiTrash: un canvi de model en la neteja del vehicle compartit

Go Zero Waste, l’aplicació que localitza les botigues on comprar sense plàstic
juny 5, 2020
Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies
maig 10, 2020
10/05/2020

Una de les principals dificultats a què s’enfronten les empreses de vehicle compartit (carsharing) i de transport públic és mantenir en condicions òptimes d’ús l’interior del vehicle quan aquest canvia d’usuari, a fi de millorar l’experiència de viatge.


El projecte AntiTrash (neteja intel·ligent i prevenció de danys per a la mobilitat compartida) promou un canvi de model en la neteja de vehicles compartits de manera regular i amb resultats òptims. En aquest marc es desenvolupa un sistema per detectar de manera automàtica la brossa o els possibles danys en el vehicle compartit o transport públic. A partir de tècniques d’aprenentatge automàtic (machine learning), s’utilitzaran les imatges obtingudes per una càmera que inspeccionarà l’interior del vehicle per avaluar-ne l’estat. Això permetrà també identificar la persona responsable dels danys o de la brossa dins el vehicle compartit i facturar-li directament els costos de la neteja, si escau.

Es preveu també promoure l’ús de materials intel·ligents que augmentin la durabilitat de l’interior (plàstics, metalls i polímers), així com l’ús de la nanotecnologia (sistemes microfluhídrics) per a la detecció d’olors i partícules que assegurin la bona qualitat de l’aire a l’interior. Això també contribueix a la reducció dels costos de neteja i a una substitució més fàcil dels components del vehicle.

El projecte AntiTrash està finançat en la categoria Projecte Innovació 2020 per l’EIT Urban Mobility, i se’n preveu la continuïtat fins a l’acabament de 2021. El projecte està coordinat per la Universitat d’Aalto i també hi participen el Laboratori Microtech i l’INTEXTER de la UPC, CARNET (coordinat per CIT UPC), l’NFF a Braunschweig, SEAT, Zone Cluster i la ciutat d’Hamburg.

L’EIT Urban Mobility està finançat pel European Institute of Innovation and Technology (EIT).


Projectes Relacionats