AntiTrash: Un canvi de model en el manteniment per vehicle compartit

Un nou sistema d’automatització dels vehicles portuaris
juny 26, 2020
Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies
maig 10, 2020

Una de les principals dificultats a què s'enfronten les empreses de vehicle compartit (Carsharing) i transport públic és mantenir en condicions òptimes d'ús l'interior de el vehicle quan aquest canvia d'usuari, millorant l'experiència de viatge. 

En aquest context, va tenir lloc la reunió de llançament de el projecte AntiTrash "Manteniment intel·ligent i prevenció de danys per a la mobilitat compartida", el qual promou un canvi de model en el manteniment de vehicles compartits de forma regular i amb òptims resultats. L'esdeveniment va tenir lloc a la seu de l'empresa pública de transport Hochbahn de la ciutat d'Hamburg. AntiTrash està promogut per l'EIT Urban Mobility i participen el Laboratori Microtech i l'Intexter de la UPC. També col·labora la iniciativa CARNET, coordinada per CIT UPC.

En el marc del projecte AntiTrash es desenvoluparà un sistema per detectar de manera automàtica escombraries la brossa o els possibles danys en el vehicle compartit o transport públic. A partir de tècniques d'aprenentatge automàtic (Machine Learning) s'utilitzaran les imatges obtingudes per una càmera que inspeccionarà l'interior de el vehicle per avaluar el seu estat. Això permetrà també identificar la persona responsable dels danys i/o brossa dins el vehicle compartit i facturar directament els costos de manteniment si s’escau.

Es contempla també promoure l'ús de materials intel·ligents que augmentin la durabilitat de l'interior (plàstics, metalls i polímers), així com l'ús de la nanotecnologia (sistemes microfluhídrics) per a la detecció d'olors i partícules que assegurin la bona qualitat de l'aire a l’interior. Això també contribueix a la reducció dels costos de neteja i a la més fàcil substitució dels components del vehicle.

El projecte AntiTrash està finançat en la categoria Projecte Innovació 2020 per l’EIT Urban Mobility i està prevista la seva continuïtat fins a finals de 2021. El projecte està coordinat per la Universitat AALTO, i també hi participen la NFF a Braunschweig, SEAT, Zone Clúster i la ciutat d'Hamburg.

L'EIT Urban Mobility està finançat per l’European Institute of Innovation and Technology (EIT).