AntiTrash: Un canvi de model en el manteniment pel vehicle compartit

Go Zero Waste – L’app que localitza les botigues on comprar sense plàstic
juny 5, 2020
Simulació d’una terminal ferroviària pel transport de mercaderies
maig 10, 2020
10/05/2020

Una de les principals dificultats a què s'enfronten les empreses de vehicle compartit (Carsharing) i transport públic és mantenir en condicions òptimes d'ús l'interior del vehicle quan aquest canvia d'usuari, millorant l'experiència de viatge. 


El projecte AntiTrash (Neteja intel·ligent i prevenció de danys per a la mobilitat compartida) promou un canvi de model en la neteja de vehicles compartits de forma regular i amb òptims resultats. En aquest marc es desenvolupa un sistema per detectar de manera automàtica la brossa o els possibles danys en el vehicle compartit o transport públic. A partir de tècniques d'aprenentatge automàtic (machine learning) s'utilitzaran les imatges obtingudes per una càmera que inspeccionarà l'interior del vehicle per avaluar el seu estat. Això permetrà també identificar la persona responsable dels danys o de la brossa dins el vehicle compartit i facturar-li directament els costos de la neteja si s’escau.

Es contempla també promoure l'ús de materials intel·ligents que augmentin la durabilitat de l'interior (plàstics, metalls i polímers), així com l'ús de la nanotecnologia (sistemes microfluhídrics) per a la detecció d'olors i partícules que assegurin la bona qualitat de l'aire a l’interior. Això també contribueix a la reducció dels costos de neteja i a la més fàcil substitució dels components del vehicle.

El projecte AntiTrash està finançat en la categoria Projecte Innovació 2020 per l’EIT Urban Mobility, i està prevista la seva continuïtat fins a finals de 2021. El projecte està coordinat per la Universitat d’Aalto, i també hi participen el Laboratori Microtech i l'INTEXTER de la UPC, CARNET (coordinat per CIT UPC), la NFF a Braunschweig, SEAT, Zone Clúster i la ciutat d'Hamburg.

L'EIT Urban Mobility està finançat per l’European Institute of Innovation and Technology (EIT).

  • Català
  • Spanish
  • English