ANYWHERE: Una resposta a episodis meteorològics i climàtics extrems

Una xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre la protecció de cultius i l’ús sostenible de plaguicides
novembre 20, 2018
Un convertidor més versàtil per a xarxes intel·ligents
novembre 9, 2018
12/11/2018

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC) coordina el projecte europeu ANYWHERE, centrat a desenvolupar una plataforma multirisc de detecció primerenca (Multi-Hazard Early Warning System) d’àmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans que es produeixin. També permetrà millorar la gestió de resposta davant situacions d'emergència i ajudar les poblacions exposades a evitar la pèrdua de vides humanes, l'afectació d'infraestructures i els danys econòmics derivats. S’han presentat a Barcelona, i per primer cop a Europa, els primers resultats de les diferents eines tecnològiques desenvolupades en el marc del projecte.En el marc del projecte ANYWHERE s'ha desenvolupat i desplegat una plataforma operacional (A4EU) de suport a la decisió en centres de comandament de Protecció Civil en sis regions pilot climàticament diverses d’arreu d’Europa: Catalunya (Espanya), Gènova / Regió de Liguria (Itàlia-França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). Els escenaris per a les proves pilot s’han triat valorant la diversificació de les seves característiques (extensió geogràfica, orografia del terreny, densitat de població, riscos meteorològics més comuns, etc.), així com l’interès i compromís expressat pels serveis de protecció civil de les diferents regions.

La plataforma, que incorpora els diferents algorismes i productes de previsió, s'ha adaptat localment a les necessitats específiques de cada emplaçament, i des del mes d'octubre i al llarg d'un any es provarà, validarà i millorarà en els centres de comandament de Protecció Civil dels sis llocs pilot.

 

A4CAT, PROJECTE PILOT A CATALUNYA

A Catalunya, el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya han desenvolupat una eina, A4CAT (Anywhere for Catalonia) que automatitza, pel que fa a pluges i inundacions, la integració de totes les dades de que disposa avui Protecció Civil per separat (sensors de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, dades de l’Agència Catalana de l'Aigua, trucades al telèfon d'emergències 112, etc.), per facilitar la monitorització dels fenòmens i especialment la interpretació i anàlisi dels elements de risc en curs. També anticipa l’evolució a curt termini dels fenòmens amb molta precisió (a 2 hores vista). Aquestes informacions es creuen amb la situació al territori d’elements crítics (escoles, hospitals, zones inundables) permetent una gestió i resposta proactiva. El resultat de l'ús de l'eina A4CAT (Anywhere for Catalonia), actualment en fase de proves al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) i aplicat en els casos reals més recents, és la capacitat de Protecció Civil de la Generalitat d'anticipar-se als danys greus dels fenòmens de risc meteorològic a través dels avisos automatitzats i d'emetre alertes per protegir la població amb les mesures d'emergències necessàries.

La plataforma multiriesgo ANYWHERE, que incorpora un sistema de alerta temprana (Multi-Hazard Early Warning System) en el que se integran unos 300 algoritmos y productos de predicción para varios tipos de riesgos meteorológicos y climáticos (como tormentas de lluvia o nieve, inundaciones, sequías, olas de calor, vientos fuertes o fuegos forestales, entre otros), es fruto de los avances científicos y tecnológicos de los últimos diez años en metodologías avanzadas de predicción y modelos de impacto de fenómenos meteorológicos.

La herramienta está diseñada para ayudar a pronosticar la evolución inmediata de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y prever el impacto concreto en el territorio, permitiendo la actuación en consecuencia por parte del sistema de protección civil y emergencias para evitar daños económicos y, en última instancia, salvar vidas. La plataforma es capaz de simular más de un riesgo simultáneamente y de traducir la predicción meteorológica en impactos cuantitativos y cuantificables, poniendo especial atención en la afectación en las personas (focalizándose en zonas habitadas) y las infraestructuras críticas (carreteras, hospitales, colegios, determinadas industrias).Sobre ANYWHERE

El projecte ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events) està finançat amb 12 milions d’euros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions d'11 països europeus, amb representants del món científic (universitats i centres de recerca), desenvolupadors de tècniques de previsió, autoritats gestores d'emergències a nivell nacional, regional i local (administració), així com empreses del sector. Consistent en una acció d'innovació (innovation action), el projecte no es focalitza només en el desenvolupament científic sinó que assolirà un estadi precomercial.Projectes Relacionats