Una aplicació per a mesurar les radiacions ionizants

Nou biosensor microbià per avaluar la toxicitat de l’aigua
desembre 28, 2018
Sistema de supervisió intel·ligent per al manteniment predictiu al sector ferroviari
desembre 28, 2018
28/12/2018

Les Divisions de Dosimetria, d’Informàtica Gràfica i de Robòtica del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB UPC) han iniciat la seva participació en PODIUM (Personal Online DosImetry Using computational Methods), un projecte que millorarà el seguiment dosimètric del personal exposat a radiacions ionitzants.

L’objectiu del projecte és millorar la dosimetria ocupacional des d’una perspectiva innovadora basada en una aplicació que permetrà el càlcul de la dosi amb gran rapidesa, amb l'objectiu final de proporcionar dades en temps real (on-line). L'aplicació calcularà les magnituds dosimètriques d'interès així com la dosi en òrgans específics especialment exposats (cristal·lí, cervell, extremitats) sense haver d'utilitzar dosímetres físics, fent servir tecnologia basada en la identificació i seguiment de la posició automàtica dels treballadors respecte el feix de radiació gràcies a càmeres de profunditat, i l'ús de codis de simulació Monte Carlo del transport de la radiació per calcular les dosi rebudes en cada situació.Els resultats del projecte ajudaran a donar resposta als problemes derivats de l'ús de detectors passius i electrònics, proporcionant una millor determinació de la dosi en camps de radiació neutrònica o bé en camps de radiació fotònica en els que una part del cos està protegida i una altra no, com succeeix en l'àrea de la radiologia intervencionista (angiografies, etc.). Aquesta solució també pot evitar les determinacions errònies degudes a una mala col·locació dels detectors, o la manca de resultats si es perd el dosímetre personal.

Aquest seguiment individualitzat dels treballadors exposats a la radiació ionitzant externa és essencial per a la aplicació del principi de seguretat ALARA (As Low As Reasonably Achievable) de manera que es garanteixi no sobrepassar els límits legals d’exposició. A més, aquest nou enfocament augmentarà la consciència dels treballadors de la protecció contra la radiació i s'utilitzarà per a l'optimització del principi ALARA en pràctiques rutinàries.

El projecte està finançat pel "Programa Conjunt Programa Europeu per a la Integració de la Investigació en Protecció Radiològica" i durarà 24 mesos (2018-2020). El pressupost total és de 1.399.930 euros. Un total de 7 organitzacions europees formen part del programa sota la coordinació del Centre de Recerca Belga SCK-CEN.


Projectes Relacionats