Assistència tècnica sobre la rehabilitació als edificis 1, 2 i 4 de Can Bagaria

Desenvolupament d’un sistema de purificació sostenible del biogàs
desembre 22, 2019
AMALEU: Una representació universal del llenguatge basada en aprenentatge automàtic
desembre 16, 2019
2019

El Grup de Recerca de Rehabilitació i Restauració Arquitectònica (REARQ UPC) ha elaborat l’informe tècnic de la rehabilitació dels edificis 1, 2 i 4 de Can Bagaria, a Cornellà de Llobregat.

L’objecte de l’informe plantejava resoldre un seguit de requisits tècnics a partir de les actuacions següents: impermeabilitzar i aïllar les cobertes a dues aigües de teula àrab i les cobertes de volta ceràmica vista, reparar una cúpula amb acabat exterior de trencadís i rehabilitar l’estructura metàl·lica interior i les façanes de fàbrica de maó vist. A fi de concretar les solucions més òptimes per a cadascun d’aquests aspectes, l’informe aporta una anàlisi del conjunt fabril a través de l’estudi del funcionament històric (usos), la formalització constructiva i estructural, i, finalment, l’estat de danys.


 

Durant les primeres visites tècniques d’inspecció es va detectar, de manera organolèptica, una diversificació de lesions que podien representar un risc per a la seguretat estructural i per a la viabilitat de les solucions proposades. Aquesta radiografia prèvia dels danys va determinar la necessitat de comprovar la resolució constructiva i el funcionament de cadascun dels elements que componen l’estructura metàl·lica, la solució de tirants i la conducció de les aigües pluvials, així com el sistema constructiu de les diferents cobertes. A aquest efecte, es van efectuar una sèrie de prospeccions i cales que van permetre caracteritzar l’edifici i concretar l’abast de les afectacions.

Els resultats obtinguts permeten verificar algunes hipòtesis prèvies sobre el tipus arquitectònic en el context històric i tecnològic del territori, i condueixen a l’anàlisi constructiva i estructural mitjançant l’estudi de tractats específics de l’època, dels paral·lels arquitectònics i de les patents de sistemes constructius existents en el moment.

Resulta fonamental entendre la importància del coneixement de les característiques del tipus d’edifici com a punt de partida en les decisions de les propostes de rehabilitació i canvi d’ús. Uns edificis, en aquest cas, caracteritzats per la claredat geomètrica dels seus volums, per la rigorositat dels seus sistemes constructius basats en la regularitat i per l’ús d’uns materials adequats que han perdurat al llarg del temps, i tot això acompanyat d’unes dimensions generosament encertades. Totes aquestes són característiques que probablement sustenten la flexibilitat i la capacitat d’adaptació dels edificis.


Projectes Relacionats