App per a la gestió de vehicles d’assistència en carretera

Millora de l’experiència de l’app de Turisme de Barcelona
febrer 1, 2016
Un nou desambiguador morfosintàctic pel nou diccionari normatiu del català
gener 1, 2016

Febrer 2016

El grup Data Management (DAMA UPC) ha desenvolupat per al RACC una app que permet gestionar eficientment l’activitat de recollida de cotxes avariats en carretera per part de les empreses gruistes, en el mínim temps possible i el mínim cost total.

L’app està basada en la plataforma CIGO!, que ha estat desenvolupada per investigadors del DAMA UPC i de la seva spin-off, Sparsity. CIGO! és una eina intel·ligent de gestió de la mobilitat que integra dades de diferents fonts (aplicacions mòbils, sensors, open data...), basada en tecnologia de grafs, i que permet incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones a través de diferents aplicacions.


 

Projectes Relacionats