Millora de l’eficiència del control de plagues a través de tecnologia fotònica

Una tecnologia innovadora per aprofitar l’excés d’energia generat per les plaques solars
febrer 18, 2021
Millorar la detecció de gas radó a l’atmosfera i al sòl
febrer 10, 2021
16/02/2021

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) treballa en el projecte Automatic hyperspectral pest counter, per millorar l'eficiència del control integrat de plagues a través de l'enginyeria fotònica adoptant una estratègia automatitzada i respectuosa amb el medi ambient.

L'agricultura de precisió, noves tecnologies en l'agricultura, promou l'ús de sensors que permetin l'adquisició, el processament i la conversió de dades georeferenciades en informació útil per a la presa de decisions. La UE té com a objectiu aconseguir un ús sostenible dels pesticides mitjançant la reducció del seu impacte sobre la salut humana i el medi ambient a través de propostes alternatives no químiques.L’objectiu del projecte és dissenyar i construir un prototip preindustrial amb desenvolupament d’algorismes basat en models hiperespectrals i d'aprenentatge automàtic (machine learning) per adaptar l'algorisme de reconeixement a altres insectes miniatura que afecten els cultius de fruiters (cítrics), com per exemple, els polls vermells de Califòrnia (Aonidiella Aurantii), la plaga més nociva dels cítrics.

El nou sistema permetrà obtenir imatges de trampes georeferenciades i proporcionar recomptes automàtics del desenvolupament de plagues gairebé en temps real. El sistema discriminarà el tipus d’insecte associat a la plaga a partir de les seves propietats. Aquest sistema permetrà a l’agricultor obtenir el màxim rendiment davant de plagues que impliquin insectes miniatura amb la màxima protecció i residu “zero”.

Aquest projecte compta amb el suport d’empreses i clústeres del sector agrícola, i ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.


Projectes Relacionats