Best Routes: Millores en les rutes i en la distribució de productes alimentaris

Neix Share4Rare, la primera xarxa social que connecta pacients, cuidadors i investigadors de malalties rares de tot el món
abril 2, 2019
Tecnologies innovadores per a la regeneració d’aigües urbanes i residuals
febrer 14, 2019
04/03/2019

DAMA UPC participa a través de la seva spin-off Sparsity Technologies a Best Routes, un projecte que millorarà les rutes de transport i la distribució de productes alimentaris.El sector de la distribució d’aliments treballa per a oferir productes alimentaris a preus més ajustats, i un dels paràmetres sobre els que s’actua són les despeses associades a la logística. Això passa per reduir el nombre de vehicles de transport d’aliments, agrupar esforços logístics entre empreses de distribució organitzar l’ús del territori de manera que sigui fàcil compartir o utilitzar vehicles de tercers llogant espai pel transport.

Actuar sobre aquestes tres vessants té com a objectiu millorar la relació amb el territori i les persones. La reducció de vehicles de transport implicarà un menor nombre d’accidents de trànsit, una baixada de la pol·lució, i una millor imatge de compromís social i amb el medi ambient de les empreses de distribució. Aquesta reducció de la despesa operativa portarà a reduir els preus del transport de mercaderies i en conseqüència, el preu final de venda dels productes.

Sparsity Technologies, spin-off de DAMA UPC i desenvolupadora de la seva tecnologia, participa de manera destacada en el disseny i presentació del projecte, i en la preparació del projecte pilot i la seva viabilitat logística. També participen de manera executiva en la realització del sistema informàtic, de la web app per a gestionar tota la planificació i d’una mobile app per als diferents actors del procés (distribuïdor, conductor d’autobús, repartidor d’última milla).

La innovació aportada pel projecte pilot Best Routes, que es desenvoluparà a la zona de Girona, implica un canvi conceptual que passa d’utilitzar vehicles de transport específic a utilitzar vehicles de transport de passatgers per fer el transport de mercaderia seca. Els objectius que es plantegen en aquest projecte són:

  • Tenir a través del pilot implementat un prototip de software que sigui la llavor per poder escalar a tot Catalunya en un any i mig.
  • Tenir un sistema que es pugui implantar a qualsevol lloc del món de forma fàcil i ràpida.
  • Facilitar el transport de mercaderies seguint estrictament la normativa i regulacions del transport de mercaderies i de passatgers.
  • Crear un model de negoci que permeti la seva sostenibilitat i millora en el decurs del temps, que es pugui dur a terme mitjançant la col·laboració d’una empresa proveïdora de software, una d’embalatge, i una de logística.
  • Crear un model per a les empreses de distribució que les permeti estalviar i repercutir aquest estalvi als seus clients fent-les més competitives.
  • Generar un model per les empreses de transport en línies regulars de passatgers que permeti rendibilitzar els espais de maleter que d’altra manera estarien buits.
  • Impulsar models d´entrega eco-friendly en darreres milles i centres històrics.

Així doncs, el projecte Best Routes va destinat a totes aquelles empreses distribuïdores d’alimentació, que podran utilitzar cotxes de línia per transportar l’alimentació seca a territoris on el cost operatiu pot ser elevat i a les empreses de transport de passatgers, que trobaran una manera de monetitzar l’espai de càrrega dels cotxes de línia inutilitzat.

En aquest projecte a més participen el Clúster Foodservice, coordinador del projecte, Frit Ravich,  fabricant i distribuïdor associat del clúster, l’Associació de Municipis pel Transport Urbà (AMTU) que és la que gestiona la mobilitat urbana de passatgers a Catalunya i que té la capacitat d’ordenar aquest tipus d’iniciatives de forma àmplia entre les empreses concessionàries del transport públic, i l’empresa Font Packaging Group.


Projectes Relacionats