El CITCEA participa en la transformació digital del sistema energètic europeu amb IA i blockchain

Internet of Food & Farm: el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura y la ganadería
abril 28, 2021
VIDA: ventilació intel·ligent per detectar el nivell d’higienització de l’aire interior
abril 6, 2021
15/04/2021

El Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) de la UPC és un dels 14 socis del projecte europeu BEYOND, que té l’objectiu d’implementar mercats locals d’electricitat per maximitzar el desplegament d’energies renovables, fent ús de mecanismes de flexibilitat com la resposta a la demanda o les bateries.

La Comissió Europea promou el desenvolupament de solucions que donin resposta als reptes de les xarxes de distribució elèctrica del futur sistema energètic basat en fonts renovables. L’intercanvi d’electricitat localment pot contribuir a resoldre aquest repte, permetent, per exemple, que l’excedent generat per un panell fotovoltaic pugui ser ofert a un altre usuari de la xarxa. En aquest sentit, la tecnologia de cadenes de blocs (blockchain) ofereix noves oportunitats per dissenyar nous mercats d’electricitat i desenvolupar nous models de negoci que incloguin la integració de mercats elèctrics locals en els mercats nacionals actuals.

És en aquest context que s’emmarca el projecte europeu BEYOND, en el marc de la iniciativa ERA-Net Smart Energy Systems, amb el suport del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. Hi participen 14 socis de 8 països, entre els quals s’inclou la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), mitjançant el Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA), sota el lideratge de la investigadora Mònica Aragüés i l’investigador Andreas Sumper. En aquest projecte, el CITCEA col·labora estretament amb l’start-up FLEXIDAO, especialitzada en la tecnologia blockchain.Models de generació d’energia més sostenibles

La flexibilitat dels sistemes elèctrics és fonamental en el procés de transició energètica cap a models de generació d’energia cada vegada més sostenibles, ja que els fa capaços d’adaptar-se a les condicions de variabilitat en generació i demanda d’energia, de forma segura i eficient. El projecte BEYOND pretén donar resposta a aquests desafiaments mitjançant mercats locals d’electricitat basats en contractes intel·ligents i tecnologies blockchain, que incloguin l’ús de xarxes d’igual a igual (P2P, per les sigles en anglès de peer to peer) i mercats de flexibilitat.

En aquest projecte, s’estudiaran diferents fórmules per a la interacció dels mercats locals en els mercats nacionals amb la idea de proposar i definir alternatives específiques per cada país, en funció dels seus propis requeriments. Per tal de validar les eines desenvolupades durant el projecte, es preveu implementar un mercat local descentralitzat en tres projectes pilot a Àustria, Irlanda i Noruega.

Des del CITCEA es participarà activament en les tasques de disseny dels mercats locals, identificant i caracteritzant els actors, els rols i les relacions, així com els casos d’ús per a solucions descentralitzades de comerç d’energia.Proves a la microxarxa SmartGrid Lab

Addicionalment, abans de la implementació als projectes pilot, la plataforma de mercat resultant s’assajarà a l’SmartGrid Lab del CITCEA, que ja ha permès la validació d’algoritmes amb èxit en projectes europeus anteriors. L’SmartGrid Lab és una microxarxa que ofereix la possibilitat d’emular diferents elements reals (per exemple, panells fotovoltaics, vehicles elèctrics, bateries, etc.) i es comporta com un usuari o un conjunt d'usuaris sota diferents situacions de la xarxa elèctrica.

Com que es poden afegir diferents dispositius emulats, és fàcil escalar el sistema analitzat i implementar diferents casos d’ús per verificar-ne el funcionament. La possibilitat d’aprofitar aquesta instal·lació facilita les proves de les solucions desenvolupades abans de fer-ho en un entorn real, reduint l’impacte en usuaris i sistemes elèctrics reals.


Projectes Relacionats