BINAFET: Agricultura integrada en edificis i estratègies de modelització per al reaprofitament de l’aire a les ciutats

Noves tècniques de microencapsulació de fragàncies biodegradables per a detergents per evitar l’alliberament de microplàstics al medi ambient
novembre 28, 2023
GESTHERB: Sistema de suport a la decisió per a la gestió de les males herbes
octubre 19, 2023

24/10/2023


Les ciutats són responsables del 80% del consum mundial d'energia, del 70% de la generació total de residus i del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle del planeta. Per això, és necessari implementar mesures per transformar les ciutats en ecosistemes més sostenibles i circulars.

En aquest sentit, el projecte BINAFET, en el que hi participa el Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC) de la UPC, construeix una estratègia per a la integració de fluxos entre edificis i Agricultura Urbana (AU) com a pas clau i necessari per a una transició ecològica a les ciutats. Aquesta integració amb la seva gestió intel·ligent actua com una solució basada en la naturalesa entre l'edifici i el seu hivernacle, creant sinergies entre les necessitats de l'edifici, per reduir al màxim les temperatures de l'aire i el CO₂, i els beneficis dels recursos locals i la vegetació. Els fluxos dels residus generats a l'edifici (per exemple, CO₂, calor residual, aigua residual), juntament amb l'AU, es poden redirigir per millorar la qualitat de l'aire interior, l'eficiència energètica de l'edifici i de l’hivernacle, el rendiment dels cultius i la producció local d'aliments. Aquests fluxos es gestionaran de manera intel·ligent mitjançant el control predictiu i l'aprenentatge automàtic, la qual cosa contribuirà a la transformació digital.

En el projecte BINAFET es proposa una interacció simbiòtica entre els edificis i l'agricultura urbana per potenciar-ne la circularitat, generant fluxos de calor residual, aigua residual i CO₂ per reduir el consum d'energia, la producció de nutrients, la contaminació de les aigües urbanes i augmentar la producció local d'aliments. Aquest sistema es basa en una millor qualitat de l’aire interior del edifici i la producció local sostenible d'aliments per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. Fer que les ciutats siguin més sostenibles és un dels reptes planetaris del segle XXI i implica estratègies per mitigar i adaptar-se al canvi climàtic, augmentar l'eficiència energètica i millorar la gestió dels recursos naturals i els residus. El resultat esdevindrà un projecte referent en solucions agrícoles integrades de construcció intel·ligents i eficients.

En el projecte hi participa un equip d’investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’equip de la UPC l’integren el Grup de Recerca i Innovació en Construcció (GRIC) i la Fundació Miquel Agustí (FMA). En particular, el GRIC s'encarrega de modelar el rendiment del sistema d'agricultura integrada en edificis proposat en el projecte, desplegar un prototip de solucions d'agricultura integrada en edificis intel·ligents per mostrar el concepte BINAFET i analitzar juntament amb l'equip de la UAB la viabilitat i funcionalitat del concepte BINAFET en termes d'escalabilitat i rendiment sostenible.

Pressupost i finançament

BINAFET té una durada de dos anys (novembre de 2022 – novembre de 2024) i està dotat d’un pressupost pel grup de la UPC de 149.500 € finançat pel l'Agència Estatal d’Investigació del Ministeri de Ciència i Innovació i el fons Next Generation de la UE a través del programa per Fomentar la Recerca Científico-Tècnica i la seva Transferència (Projectes Estratègics Orientats a la Transició Ecològica i Digital) (Project TED2021-130047B-C22 funding by MCIN/AEI/10.13039/501100011033 and by the European Union “NextGenerationEU”/PRTR).Projectes Relacionats