Biofertilizants amb propietats biopesticides i bioestimulants a partir de llots d’aigües residuals de la producció de biogàs

SYMBIOSYST
Tecnologia UPC per generar energia neta per al sector agrícola a Europa
març 21, 2023
MobilitApp
MobilitApp: Deep learning per predir el mode de transport utilitzat per la ciutadania i protegir les seves dades de manera segura
febrer 23, 2023

14/03/2023

L'ús d'energies renovables és de vital importància per a afrontar reptes crítics a escala mundial com el canvi climàtic i l'escalfament global, en un marc d'escassetat energètica i d'encariment dels combustibles fòssils. Una d'aquestes energies renovables és el biogàs, un gas que procedeix de la biodegradació d'una gran varietat de residus orgànics entre els quals es troben els llots d'aigües residuals (fracció orgànica de residus municipals o fem), entre altres. La producció de biogàs a partir de la digestió anaeròbia (això és, la descomposició de material biodegradable en absència d'oxigen) està experimentant un creixement exponencial a Europa en els últims anys, ja que pot ser produït localment i perquè té un clar efecte positiu sobre el reciclatge dels residus, la generació d'energia neta, el desenvolupament sostenible o l'acció pel clima.

En aquest context es desenvolupa el projecte FertiLab (en anglès, Cycles towards local sustainability in agriculture: production of nutrient enriched biofertilizers and organic amendments with biopesticide and biostimulant properties), en el qual participen investigadors del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC). El principal objectiu del projecte és donar una segona vida als llots de depuració digerits i altres procedències per a produir productes de valor afegit amb un interès crític en l’agricultura sostenible, ja sigui:

  • Com a fertilitzant mineral enriquit, a partir dels nutrients presents en els llots, principalment la estruvita i, en segon terme, la vivianita.
  • Com a biopesticida, mitjançant la fermentació en estat sòlid del llot, en el qual se li inoculen ceps específics per a produir una esmena orgànica amb propietats pesticides.
  • Com a bioestimulant, a través de la fermentació en estat sòlid del llot, en el qual se li inoculen ceps específics que produeixen un gran nombre de bioproductes i milloren les propietats específiques de l'esmena orgànica obtinguda. Aquest nou producte permet millorar el creixement de les plantes i obtenir una major producció i una millora de la qualitat, entre altres.

Resultats i impacte esperat

El projecte pretén aconseguir una millora de la sostenibilitat en l'agricultura a nivell territorial basant-se en els principis d'agroecologia a fi de canviar l'escenari actual de l'agricultura intensiva per estratègies més locals, tancant els cicles de nutrients i utilitzant esmenes orgàniques en substitució de productes químics amb un alt impacte ambiental, com els fertilitzants minerals i els pesticides químics.

D'altra banda, el projecte inclou l'avaluació del possible ús i aplicació del bioproducte obtingut, promovent així la comercialització i l'acceptació en el mercat de nous ingredients agrícoles de base biològica. A més, s'aplicarà el concepte de “Living Lab” per a abordar la fertilització sostenible amb la participació de diferents agents, que actuarà com a catalitzador cap a la implementació d'una plataforma oberta en la qual es puguin abordar noves propostes agrícoles des del punt de vista tècnic, mediambiental i econòmic.

Altres beneficis associats a l'agricultura atribuïbles a FertiLab són l'augment de la biodiversitat, la reducció de l'impacte dels incendis forestals, la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle, el segrest del carboni en el sòl o la reducció del consum energètic.

Consorci, pressupost i finançament

FertiLab té una durada de tres anys (desembre de 2022 - novembre de 2025) i és finançat pels fons Next Generation de la Unió Europea, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya (Ministeri de Ciència i Innovació). El consorci està format per tres universitats, dos centres de recerca i un soci industrial: la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Basque Centri for Climate Change (BC3) - Klima Aldaketa Ikergai i Foment Agrícola Castellonenc, S.A. (FACSA). El pressupost total del projecte és d'1.045.598,78 €.

 
 


Activitat finançada a través de l'Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022


Projectes Relacionats