BRIKEN: Un experiment per conèixer com es formen els elements pesats en l’univers

Economia circular: recuperació de metalls valuosos a partir de residus electrònics
octubre 1, 2018
Un nou generador solar basat en el sistema de concentració Fresnel
octubre 1, 2018
01/10/2018

L’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) ha treballat en el projecte BRIKEN, una iniciativa per desenvolupar el detector més gran del món d’aquest tipus per mesurar les probabilitats d’emissió de neutrons beta retardats a la fàbrica de feixos radioactius del centre RIKEN a Nishina, Japó (RIBF RIKEN).Els neutrons beta retardats són produïts després del decaïment beta en nuclis radioactius i rics en neutrons, els quals són coneguts generalment com a nuclis exòtics. En l’actualitat s’ha pogut mesurar experimentalment prop del 50% de les probabilitats d’emissió dels més de 600 nuclis identificats com a emissors de neutrons.

BRIKEN, en la seva etapa d’explotació científica, aportarà de 150 a 200 noves mesures d’emissors de neutrons, i també millorarà la precisió dels mesuraments anteriors. Les mesures que s’han fet en aquest projecte tenen un interès astrofísic, atès que permetran, en un futur, millorar la nostra comprensió dels processos associats a la síntesi dels elements més pesants que el ferro que són presents en l’univers. Així mateix, aquest tipus de mesures permetrà ampliar el coneixement que hi ha sobre l’estructura nuclear i sobre certs nuclis d’interès per a la tecnologia energètica.

El desenvolupament i la posada en marxa d’aquest detector han estat liderats per investigadors de l’INTE, conjuntament amb investigadors de l’Institut de Física Corpuscular (IFIC) de València, i hi han participat altres investigadors d’Europa, els Estats Units i el Japó.


Projectes Relacionats