Nova tecnologia per a la caracterització de recobriments metàl·lics

Modelització, simulació i anàlisi del sistema de transport amb vehicles guiats automàticament per a Almirall
novembre 1, 2016
Estalvi energètic a través del monitoratge intel·ligent
octubre 1, 2016

Octubre 2016

El Centre de Desenvolupament de Sensors i Sistemes (CD6 UPC) ha desenvolupat una metodologia que permet la caracterització colorimètrica de recobriments que varien la seva aparença en funció dels angles d'il·luminació i d'observació, com és el cas dels nacrats i dels metal·litzats. Es tracta d'un sistema d'imatges gonio-hiperespectral capaç d'adquirir imatges espectrals en alta resolució fent servir diferents configuracions. Aquesta nova tecnologia és d'especial rellevància en el sector de la indústria de l'automoció, ja que permet la mesura colorimètrica dels recobriments metal·litzats amb elevada precisió, millorant notablement les capacitats dels equips actuals.


 

 

Projectes Relacionats