Tecnologia blockchain aplicada a la mobilitat urbana

CoCoUnit: els processadors del futur per a sistemes de computació intel·ligents
gener 4, 2020
Autonomous Delivery Device
gener 4, 2020
04/01/2020

La tecnologia Blockchain està obrint un ample ventall de possibilitats d’aplicació tant pel que fa a noves maneres de compartir dades entre dispositius com a nous models de negoci, tot i que la seva implementació és encara incipient.D’acord amb l’informe Blockhain in Catalonia d’ACCIÓ, hi ha com a mínim 35 empreses en l’ecosistema de blockchain català. Es tracta d’un nombre creixent, atès el foment de la innovació en el sector de la mobilitat.

En aquest context, CARNET, iniciativa coordinada per CIT UPC, juntament amb la consultoria FACTUAL han iniciat un projecte dirigit a obrir les possibilitats d’aplicació de la tecnologia blockchain i altres DLT a la mobilitat. Els objectius del projecte són: oferir formació i informació bàsica sobre blockchain/DLT i el seu potencial en el sector de la mobilitat, com aprofitar-la com a tecnologia per afrontar els reptes de mobilitat urbana i casos d’ús. Això s’ha aconseguit mitjançant l’organització del curs “Blockchain, Distributed Ledger Technologies (DLT) i Criptoeconomia: Introducció i potencial disruptiu en mobilitat”, que es va dur a terme a la UPC.

Identificar, classificar i prioritzar els casos d’ús basats en blockchain per a la mobilitat urbana. S’ha organitzat un primer taller interactiu, en què han participat grups interessats del sector de la mobilitat local, públics i privats: AMB, UPC, Seat, Rücker Lypsa, Saba, Pildo Labs, Finboot i la UPF. S’han analitzat 10 casos d’ús a través de dos eixos: el valor afegit aportat mitjançant blockchain i la complexitat tècnica / maduració / estat de l'art dels components blockchain necessaris cap a una futura implementació en proof of concept.

A partir de la identificació de dos casos d’aplicació s’han realitzat dos workshops per tal de dur-los a les proofs of concept: “Inici de sessió únic de diversos operadors als serveis de mobilitat compartida” i “Incentius en mobilitat tokenitzats”.


Projectes Relacionats