Receptors de ràdio de consum ultrabaix

Noves tecnologies òptiques per a les necessitats de les aplicacions 5G
febrer 1, 2020
Hyperlieux Mobiles: un nou concepte de mobilitat connectada per al desenvolupament urbà i territorial
febrer 1, 2020
01/02/2020

El Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació de la UPC (CIRCUIT) ha desenvolupat un receptor de ràdio per satisfer la necessitat creixent d'establir enllaços de dades sense fils per radiofreqüència (RF) de baix cost i consum energètic molt reduït. El consum de les arquitectures desenvolupades pot assolir valors fins a cinc vegades inferiors (o més) als d'arquitectures superheterodines convencionals.El nou paradigma de les xarxes de sensors inclou la connectivitat sense fils entre un nombre de nodes potencialment molt elevat i amb límits molt estrictes d'energia disponible. En diversos escenaris, com poden ser els d'utilització de dispositius wearables, certes aplicacions mèdiques que requereixen múltiples sensors distribuïts pel cos, la identificació RF-ID, o la utilització de sensors distribuïts en Smart Cities, és possible assolir la reducció tant de consum com de cost gràcies a arquitectures intrínsecament simples com la desenvolupada.

Els resultats d’aquest projecte han donat lloc a una patent.


Projectes Relacionats