CoCoUnit: els processadors del futur per a sistemes de computació intel·ligents

Un mètode de modulació de dades per comunicar dispositius wifi amb dispositius no wifi
febrer 1, 2020
Tecnologia blockchain aplicada a la mobilitat urbana
gener 4, 2020
04/01/2020

CoCoUnit és una nova unitat de processament que, integrant-se amb les unitats ja existents d’un processador (nuclis de propòsit general, GPU, etc.), serà capaç de desenvolupar funcions cognitives amb una eficiència energètica extremadament alta. Aquesta nova unitat possibilitarà noves experiències d’usuari que requereixen funcions cognitives en temps real en multitud de dispositius, incloent-hi dispositius mòbils (per exemple, telèfons intel·ligents i dispositius portables) i servidors en centres de dades.Aquesta innovadora unitat, desenvolupada pel Grup de Recerca Microarchitecture and Compilers (ARCO), liderat per Antonio González, contribuirà a desenvolupar el que ja es coneix com a cognitive computing. A través de noves arquitectures inspirades en el cervell, es tracta d’ampliar les capacitats dels sistemes informàtics perquè puguin desenvolupar tasques tradicionalment associades a la intel·ligència humana, com, per exemple, el reconeixement de la veu, la traducció automàtica, la síntesi de veu, la classificació d’imatges o el reconeixement d’objectes. En definitiva, es pretén dotar els ordinadors de capacitats d’aprenentatge, de síntesi i de raonament similars a les que desenvolupa el cervell humà.

Igual que el cervell, la futura CoCoUnit es basarà en una arquitectura massivament paral·lela amb unitats extremadament simples, ja que s’ha demostrat que moltes unitats simples són més eficients energèticament que poques unitats complexes.

La nova unitat reduirà el moviment de les dades. L’arquitectura de Von Neumann actualment utilitzada en els processadors comporta una enorme despesa energètica, ja que implica moure dades al voltant de sistema: totes les instruccions i operands han de ser extrets de la memòria i enviats a les unitats d’execució, i els resultats s’han d’escriure de nou en la jerarquia de memòria. Les interconnexions per moure aquestes dades consumeixen la major part de l’energia d’un microprocessador. Reduir aquests moviments pot, per tant, suposar beneficis importants en eficiència energètica.

CoCoUnit també inclourà hardware especialitzat per a algunes funcions clau i es basarà en un model de computació diferent, orientat a la “intel·ligència”: l’aprenentatge, més que la programació imperativa, tindrà un paper clau en aquest nou enfocament. A més, la nova unitat explorarà la resiliència i la computació aproximada per a una eficiència energètica més gran.

Aquest projecte ha estat distingit amb una advanced grant, la màxima distinció que atorga el European Research Council (ERC) a projectes de recerca en la frontera del coneixement. El projecte es va iniciar el setembre de 2019, tindrà una durada de cinc anys i disposa d’un finançament de 2,5 milions d’euros.


Projectes Relacionats