Control de xarxes acoblades d’AC i DC virtualment síncrones amb generació distribuïda

Ampliació de l’observatori submarí OBSEA
març 17, 2017
Millors resultats en bastides implantables per a regeneració òssia
març 1, 2017
2017

El centre Sistemes Elèctrics d’Energies Renovables (SEER UPC) està desenvolupant noves estratègies de control de convertidors perquè les noves xarxes d’alta tensió en contínua (HVDC) puguin coexistir amb les preexistents xarxes d’alterna, recolzant-se mútuament en funció de les necessitats energètiques, tant en règim permanent com enfront de pertorbacions.Aquesta coexistència dels dos tipus de xarxes s’està fent necessària en l’actual marc energètic en què s’està incorporant una gran quantitat d’energies renovables a la xarxa elèctrica d’una forma molt distribuïda. Aquest desenvolupament ha rebut finançament del projecte Reptes 2016 del Ministeri d’Economia i Competitivitat.


Projectes Relacionats