Sistemes de control climàtic aplicats al sector residencial

Banc de proves per a juntes d’estanquitat
octubre 1, 2017
Nou equip d’aspiració per a rasadors
octubre 1, 2017
01/10/2017

El Centre Tecnològic de Transferència de Calor i Massa (CTTC UPC) ha participat en el projecte europeu EIT-KIC InnoEnergy DCCS (Dwelling Climate Control System) on s’ha desenvolupat un sistema de control climàtic d’habitatges integral, fàcil d’usar i assequible. El seu objectiu ha estat fer un control intel·ligent dels sistemes de calefacció i refrigeració així com de ventilació de la casa per aconseguir un consum mínim d’energia i que es mantingui el confort tèrmic i de qualitat de l’aire.

En el marc d’aquest projecte, CTTC UPC ha desenvolupat el model fluido-tèrmic virtual d’un habitatge real als Països Baixos mitjançant la seva plataforma de simulació de sistemes NEST-Building; un software paral·lel, orientat a objectes que permet la simulació de qualsevol edifici gràcies a la seva modularitat. Aquest model virtual ha permès la simulació detallada i ràpida del mapa de temperatures en tot l’habitatge, la concentració de CO2 en totes les habitacions i en el sistema de ventilació, així com conèixer la càrrega tèrmica. El model ha estat utilitzat com a banc de proves dels algoritmes de control avançats desenvolupats en el projecte.


 

Projectes Relacionats