CP4C: Noves teràpies per al tractament de càncer d’ossos i la regeneració de teixits

6G-EWOC: Intel·ligència artificial i tecnologies 6G per aconseguir una mobilitat més interconnectada segura
gener 30, 2024
BEACON: Disseny i construcció d’una prova de concepte de LIDAR per al seu ús en vehicles autònoms submarins
gener 30, 2024

30/01/2024

La tecnologia del projecte CP4C, basada en hidrogels tractats amb gas plasma, està sent desenvolupada per l’equip d’investigadors del PlasmaMedLab i del Grup de Recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) del CREB de la UPC. CP4C és un dels projectes de la Universitat que ha obtingut un ajut del Barcelona Deep Tech Node per accelerar la seva sortida al mercat.


El projecte, en el qual participa el Laboratori Plasmas for BioMedical Applications (PlasmaMED Lab), membres de la divisió de Plasmes per a aplicacions biomèdiques del Grup de Recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT) del CREB de la UPC, es basa a desenvolupar un tractament per a l'osteosarcoma mitjançant líquids tractats amb plasma-gas (PTL), ha demostrat que els PTL poden matar les cèl·lules canceroses gràcies a les espècies reactives d’oxigen i de nitrogen (RONS) que contenen. A diferència dels efectes secundaris que produeix la quimioteràpia, a dosis adequades, les RONS indueixen la mort de les cèl·lules tumorals sense danyar els teixits sans. Aquestes RONS es poden generar en líquids i també en hidrogels (PTH), que s’injecten localment al tumor per aconseguir un alliberament controlat de les RONS. 

A través d’aquests hidrogels, en combinació amb materials ceràmics com els fosfats de calci, s’obté un material compòsit que elimina les cèl·lules de càncer gràcies a l’acció de les RONS i afavoreix la regeneració òssia.

La solució és, doncs, una teràpia innovadora menys agressiva i altament eficient per erradicar el càncer d’os, amb la possibilitat de regenerar el teixit ossi afectat després de la resecció quirúrgica del tumor. El potencial anticancerós i la seguretat dels tractaments amb PTL/PTH ha quedat demostrat in vitro i també in vivo. Amb el projecte CP4C, es pretén avançar en la validació de la tecnologia tant en entorns in vitro com en els models animals preclínics in vivo més rellevants, seguint les directrius de les agències reguladores corresponents.


Accelerant el desenvolupament tecnològic

Barcelona Deep Tech Node és una aliança per impulsar projectes tecnològics i innovadors entre l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a més de la UPC. Des de la posada en marxa de la iniciativa, un centenar de projectes i spin-offs provinents de les universitats i centres de recerca han participat d’esdeveniments, fòrums d’inversió o diferents sessions de mentoria. Els ajuts ‘Proves de Concepte’, de 225.000 euros en total, facilitaran als projectes seleccionats el seu accés a finançament, accelerar el desenvolupament tecnològic i escurçar terminis d’arribada al mercat. A més, permetran encaminar altres aspectes crucials pels projectes de base científica i tecnològica, com ara la realització d’estudis de mercat, la formalització de patents o la presentació a fòrums d’inversió, entre d’altres.


 
 

Projectes Relacionats